ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120 โทรศัพท์ : 0-3864-2365, 0-3864-2366, 0-3864-2357,0-3864-2675

X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลาง เพื่อการสื่อสารในภาครัฐ

localmooc

ศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/10/2563
วันนี้
52
เมื่อวานนี้
98
เดือนนี้
1,567
เดือนที่แล้ว
2,581
ปีนี้
12,894
ปีที่แล้ว
3,228
ทั้งหมด
16,122
ไอพี ของคุณ
3.215.79.116


-:- ประชาสัมพันธ์ เรื่องหมายเลขโทรศัพท์ของอบต.เสีย ชำรุด 
-:- ประกาศ อบต.หนองละลอก เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
-:- ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่องรายชื่อผู้่ที่ได้รับความช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก เรื่อง เฝ้าระวังอากาศแปรปรวนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก 
-:- ขอเชิญชวนลงนามถวายพระพรออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564  
-:- คำสั่งจังหวัดระยองที่ 1636/2564 เรื่อง ยกเว้นการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) และการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) ตามอำนาจหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวร้สโคโรนา 2019 (covid-19)  
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ประจำปี 2564  
-:- รายงานสถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  
-:- ประชาสัมพันธ์หนังสือกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่น 
-:- ประชาสัมพันธ์เชิญชวนลงทะเบียนและร่วมกิจกรรม โครงการก้าวท้าใจ Season 3 
กิจกรรมจิตอาสามีแล้วแบ่งปันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 3 มิถุนายน 2564
กิจกรรมบรูณาการ่วมกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านค่าย
ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ข้อร้องเรียน น้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น
กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2564
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2564ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบริเวณถนนสายคลองน้ำเย็น-ขอนฆ้อ หมู่ที่๑ 
-:- ประกาศ อบต. หนองละลอก เรื่อง ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 546 รายการ  
-:- ตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำมาบขมิ้นบริเวณศาลาประจำหมู๋บ้านตาสิทธิ์ หมู่ที่๗ 
-:- ตรวจการจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข รย.ถ.๑-๐๐๔๑ บ้านค่าย-ตีนเนิน หมู่ที่๖ 
-:- ตรวจการจ้างโครงการซ่อมแซมทางเดินเท้าบริเวณ ถนนสาย รย.ถ.๑-๐๐๔๓ หมู่ที่๒ 
-:- ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์พัฒนา (ระยะที่๔) หมู่ที่๕ 
-:- ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแถวเนิน ซอย๓ หมู่ที่๔  
-:- ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเผื่อแผ่ หมู่ที่๑๑ 
-:- ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหลังโรงเรียนบ้านค่าย หมู่ที่๖ 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กจ 6775 รย ระยะเลขไมล์ 46231 กม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Epson รุ่น L310 สีดำ จำนวน 6 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (ปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 82-9010 รย ระยะเลขไมล์ 70235 กม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-2683 รย ระยะเลขไมล์ 25601 กม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 82-9010 รย ระยะเลขไมล์ 70148 กม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนหลาว-ล็อก 6 (ระยะที่ 7) หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กม.3-มาบตองใน (ระยะที่ 7) หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
ประกาศราคากลาง
บ่อน้ำ วังสามพญา
วัดละหารไร่(หลวงปู่ทิม อิสริโก)
สวนสุภัทราแลนด์

แปรรูปผลไม้บ้านหนองละลอก

-:- ประกาศ รายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
-:- ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก 
-:- ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
-:- รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
-:- รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของอบต.หนองละลอก 
-:- ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
-:- รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก 

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจระบบไฟฟ้าร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจเช็คอีเมล์ร้องเรียนการทุจริตE-serviceสถิติอุบัติเหตุจองคิวออนไลน์ภาษีกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดระยองปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดระยองระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ