ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120 โทรศัพท์ : 0-3864-2365, 0-3864-2366, 0-3864-2357,0-3864-2675

X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
สารบรรณ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลาง เพื่อการสื่อสารในภาครัฐ

localmooc

ศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/10/2563
วันนี้
135
เมื่อวานนี้
209
เดือนนี้
1,301
เดือนที่แล้ว
3,601
ปีนี้
4,902
ปีที่แล้ว
41,686
ทั้งหมด
82,811
ไอพี ของคุณ
44.211.239.1

e-service
-:- ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
-:- ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  
-:- ประกาศ อบต.หนองละลอก เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566 
-:- ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล 
-:- ประชาสัมพันธ์ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565  
-:- ประชาสัมพันธ์ แบบติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก ประจำปี 2565  
-:- ขอติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ 
-:- แบบจัดรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ตั้งแต่ ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 
กิจกรรมจิตอาสารณรงค์จังหวัดระยองปลอดภัย ควบคุมวินัยจราจร สร้างจิตสำนึกการใช้ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี หยุด ก่อนทางม้าลาย การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ พ.ศ.2566 ครั้งที่3 และวันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรี ในเขตพื้นที่ตำบลหนองละลอก ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการจัดงานวันเด็กของตำบลหนองละลอก ประจำปี 2566
กิจกรรมกล่องนม UHT รีไซเคิลได้ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส่งมอบกล่องนมเข้าโครงการ "กล่องยูเอชที รีไซเคิลได้" โดยกลุ่มกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม "กล่องวิเศษ"
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล และพิธีปล่อยปลา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ในเขตตำบลหนองละลอก ประจำปีงบประมาณ 2566ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายคลองน้ำเย็น-ขอนฆ้อ หมู่ที่ 1 
-:- ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังสายจำพัง ซอย 1 - มาบตายม หมู่ที่ 8 
-:- ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลูรัง ซอยวงศ์พิทักษ์ 1 หมู่ที่ 5 
-:- ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกม.๔-ตีนเนิน (ระยะที่ ๔) หมู่ที่ ๕  
-:- ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอุบลประเสริฐ (ย่าอุบ) หมู่ที่ ๖ 
-:- ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองตาเสี่ยง - หนองลำดวน หมู่ที่ ๖ 
-:- ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตาสิทธิ์ - คลองน้ำเย็น (ระยะที่ ๗) หมู่ที่ ๑ 
-:- ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจำพังซอย ๑ (ระยะที่ ๓) หมู่ที่ ๘ 
-:- ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดไร่ ซอย ๑ (ระยะที่ ๒) หมู่ที่ ๘ 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กจ 6775 รย ระยะเลขไมล์ 46231 กม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Epson รุ่น L310 สีดำ จำนวน 6 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (ปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 82-9010 รย ระยะเลขไมล์ 70235 กม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-2683 รย ระยะเลขไมล์ 25601 กม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 82-9010 รย ระยะเลขไมล์ 70148 กม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนหลาว-ล็อก 6 (ระยะที่ 7) หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กม.3-มาบตองใน (ระยะที่ 7) หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
ประกาศราคากลาง
บ่อน้ำ วังสามพญา
วัดละหารไร่(หลวงปู่ทิม อิสริโก)
สวนสุภัทราแลนด์

แปรรูปผลไม้บ้านหนองละลอก

-:- ประกาศ รายชื่อผู้่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
-:- ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก 
-:- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
-:- ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
-:- ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
-:- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
-:- ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
-:- ประกาศ รายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
-:- ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก 

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจระบบไฟฟ้าร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจเช็คอีเมล์ร้องเรียนการทุจริตE-serviceสถิติอุบัติเหตุจองคิวออนไลน์ภาษีกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดระยองปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดระยองระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ