ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120 โทรศัพท์ : 0-3864-2365, 0-3864-2366, 0-3864-2357,0-3864-2675

X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
สารบรรณ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลาง เพื่อการสื่อสารในภาครัฐ

localmooc

ศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/10/2563
วันนี้
38
เมื่อวานนี้
41
เดือนนี้
1,391
เดือนที่แล้ว
3,152
ปีนี้
14,481
ปีที่แล้ว
32,995
ทั้งหมด
50,704
ไอพี ของคุณ
3.236.50.79

e-service


-:- ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
-:- ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
-:- ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  
-:- ขอส่งประกาศประมูลจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
-:- ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้าง 
-:- ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 
-:- ประชาสัมพันธ์ การอบรมเรื่องการผลิตเครื่องดื่มสุขภาพจากสับปะรด(อบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
-:- ประชาสัมพันธ์โปสเตอร์ "ของขวัญปีใหม่ 2565 กระทรวงมหาดไทย" เรื่อง ผังเมือง Delivery ระบบตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมือง 
-:- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 49/2565  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความสุจริต
การแข่งขัน กีฬาฟุตบอลมวลชน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก ให้บริการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 นอกสถานที่สำหรับประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
โครงการ การตรวจวัดและคัดกรอง ความผิดปกติหรือความบกพร่อง ทางการมองเห็นของกลุ่ม ผู้สูงอายุตำบลหนองละลอก
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2565
การประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 6ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนายพร้อม หมู่ ๘ 
-:- ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายศาลเจ้่า-หนองบันทึก 
-:- ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองเสม็ด-หนองน้ำขาว 
-:- ตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระเก็บน้ำมาบแหลมเหียง หมู่ที ๕ 
-:- ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 
-:- ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กม.๔-ตีนเนิน หมู่ที ๕ 
-:- ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายล็อก๒ -ล็อก๕ รย.ถ. ๖๖-๐๐๒(ระยะที่๕) หมู่ที่ ๙ 
-:- ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโขดตาล-ชากไม้รวก (ระยะที่๙) หมู่ที ๔,หมู่ที่ ๑๑ 
-:- ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก สายล็อก ๒-ล็อก ๕ รย.ถ. ๖๖-๐๐๒ (ระยะที่ ๕) หมู่ที่ ๙ 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กจ 6775 รย ระยะเลขไมล์ 46231 กม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Epson รุ่น L310 สีดำ จำนวน 6 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (ปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 82-9010 รย ระยะเลขไมล์ 70235 กม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-2683 รย ระยะเลขไมล์ 25601 กม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 82-9010 รย ระยะเลขไมล์ 70148 กม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนหลาว-ล็อก 6 (ระยะที่ 7) หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กม.3-มาบตองใน (ระยะที่ 7) หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
ประกาศราคากลาง
บ่อน้ำ วังสามพญา
วัดละหารไร่(หลวงปู่ทิม อิสริโก)
สวนสุภัทราแลนด์

แปรรูปผลไม้บ้านหนองละลอก

-:- ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
-:- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
-:- ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
-:- ประกาศ รายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
-:- ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก 
-:- ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
-:- รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจระบบไฟฟ้าร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจเช็คอีเมล์ร้องเรียนการทุจริตE-serviceสถิติอุบัติเหตุจองคิวออนไลน์ภาษีกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดระยองปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดระยองระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ