ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120 โทรศัพท์ : 0-3864-2365, 0-3864-2366, 0-3864-2357,0-3864-2675

X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
สารบรรณ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลาง เพื่อการสื่อสารในภาครัฐ

localmooc

ศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/10/2563
วันนี้
12
เมื่อวานนี้
191
เดือนนี้
4,604
เดือนที่แล้ว
4,748
ปีนี้
37,225
ปีที่แล้ว
32,995
ทั้งหมด
73,448
ไอพี ของคุณ
3.236.143.121
นางอมรรัตน์ จันทร์เจริญ
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก
โทร 038642365 ต่อ 116
ว่าง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก

นางอมรรัตน์ จันทร์เจริญ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร 038642365 ต่อ 116
นางอุษณารัตน์ ทองทวี
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร 038642366 ต่อ 109
นายพิจิตร สุขสำราญ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร 038642357 ต่อ 103
นายพิจิตร สุขสำราญ
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร 038642675 ต่อ 118
นางสาวรุ่งนภา ธันยสหพงศ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร 038642357 ต่อ 110
นายนิยม ชุมสงฆ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร 038642365 ต่อ 104