ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120 โทรศัพท์ : 0-3864-2365, 0-3864-2366, 0-3864-2357,0-3864-2675

X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
สารบรรณ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลาง เพื่อการสื่อสารในภาครัฐ

localmooc

ศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/10/2563
วันนี้
13
เมื่อวานนี้
452
เดือนนี้
6,362
เดือนที่แล้ว
4,629
ปีนี้
14,592
ปีที่แล้ว
41,686
ทั้งหมด
92,501
ไอพี ของคุณ
3.239.117.1

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก เรื่องเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.256612 ม.ค. 2566
2ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก16 พ.ย. 2565
3ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก เรื่อง การใช้ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัยญิติท้องถิ่น พ.ศ.256516 พ.ย. 2565
4ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี พ.ศ.25655 ต.ค. 2565
5ประกาศสภาอบต.หนองละลอก เรื่อง กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 และกำหนดสมัยประชุม สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 5 ม.ค. 2565
6ประกาศสภาอบต.หนองละลอก เรื่อง กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 27 ธ.ค. 2564
7ประกาศ สภาอบต.หนองละลอก เรื่อง เรียกประชุมสภาอบต. สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 27 ธ.ค. 2564
8ประกาศอำเภอบ้านค่าย เรียก ประชุมสภาอบต.หนองละลอก ครั้งแรก20 ธ.ค. 2564
9ประกาศอำเภอบ้านค่าย เรื่อง เรียกประชุมวิสามัญสภาอบต.หนองละลอก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 9 ก.ย. 2564
10ประกาศสภาอบต.หนองละลอก เรื่อง เรียกประชุมสภาอบต.หนองละลอก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 22 ก.ค. 2564
11ประกาศอำเภอบ้านค่าย เรื่อง เรียกประชุมวิสามัญสภาอบต.หนองละลอก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 16 มิ.ย. 2564
12ประกาศสภาอบต.หนองละลอก เรื่อง เรียกประชุมสภาอบต.หนองละลอก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 23 เม.ย. 2564
13ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก15 ก.พ. 2564
14ประกาศสภาอบต. หนองละลอก เรื่อง กำหนดประชุมสมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2564 และกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปีพ.ศ.256515 ก.พ. 2564
15ประกาศสภา เรียกประชุมสภาอบต.หนองละลอก สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ. 2564 18 ม.ค. 2564
16ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก4 ก.พ. 2563
17ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก20 ก.พ. 2562

1