ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120 โทรศัพท์ : 0-3864-2365, 0-3864-2366, 0-3864-2357,0-3864-2675

X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
สารบรรณ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลาง เพื่อการสื่อสารในภาครัฐ

localmooc

ศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/10/2563
วันนี้
13
เมื่อวานนี้
452
เดือนนี้
6,362
เดือนที่แล้ว
4,629
ปีนี้
14,592
ปีที่แล้ว
41,686
ทั้งหมด
92,501
ไอพี ของคุณ
3.239.117.1

ลำดับรายการวันที่
1แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/25666 ก.พ. 2566
2แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/256626 ม.ค. 2566
3แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/25659 ธ.ค. 2565
4แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที 8 พ.ศ.256523 ก.ย. 2565
5แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.256523 ก.ย. 2565
6แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที 2 พ.ศ. 256523 ก.ย. 2565
7แผนพัฒนาท้องถิ่่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข (ครั้งที่ 4) พ.ศ. 25658 ส.ค. 2565
8แผนพัฒนาท้องถิ่่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่่มเติม ครั้งที่ 7 พ.ศ. 25655 พ.ค. 2565
9แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้้งที่ 1 พ.ศ.25655 พ.ค. 2565
10แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที 1 พ.ศ.25655 พ.ค. 2565
11แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข (ครั้งที่ 3) พ.ศ.25653 มี.ค. 2565
12แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)16 ส.ค. 2564
13แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 6) พ.ศ.25648 ก.ค. 2564
14แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5) พ.ศ. 256323 ก.ย. 2563
15แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 4) พ.ศ.256322 ก.ค. 2563
16แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ.256312 พ.ค. 2563
17แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไขและเพิ่มเติม(ครั้งที่ 2) พ.ศ. 25635 ก.พ. 2563
18แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่1) พ.ศ. 256225 ก.ย. 2562
19แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)14 มิ.ย. 2562
20แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 (เพิ่มเติมและเปลี่ยนนแปลงครั้งที่ 1 2560)30 มิ.ย. 2560

1 2   >>  >|