ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120 โทรศัพท์ : 0-3864-2365, 0-3864-2366, 0-3864-2357,0-3864-2675

X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
สารบรรณ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลาง เพื่อการสื่อสารในภาครัฐ

localmooc

ศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/10/2563
วันนี้
12
เมื่อวานนี้
452
เดือนนี้
6,362
เดือนที่แล้ว
4,629
ปีนี้
14,592
ปีที่แล้ว
41,686
ทั้งหมด
92,501
ไอพี ของคุณ
3.239.117.1

ลำดับรายการวันที่
1การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)1 มี.ค. 2564
2การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)1 มี.ค. 2564
3การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร1 มี.ค. 2564
4การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา 321 มี.ค. 2564
5การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาม1 มี.ค. 2564
6การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 211 มี.ค. 2564
7การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร1 มี.ค. 2564
8การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 341 มี.ค. 2564
9การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 211 มี.ค. 2564
10การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 331 มี.ค. 2564
11การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 221 มี.ค. 2564
12การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ1 มี.ค. 2564
13การแจ้งขุดดิน1 มี.ค. 2564
14การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ1 มี.ค. 2564
15การแจ้งดัดแปลงอาคารตามาตรา 39 ทวิ1 มี.ค. 2564
16การแจ้งถมดิน1 มี.ค. 2564
17การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ1 มี.ค. 2564
18การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)1 มี.ค. 2564
19การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต)1 มี.ค. 2564
20การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน1 มี.ค. 2564

1 2 3   >>  >|