ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120 โทรศัพท์ : 0-3864-2365, 0-3864-2366, 0-3864-2357,0-3864-2675

X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
สารบรรณ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลาง เพื่อการสื่อสารในภาครัฐ

localmooc

ศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/10/2563
วันนี้
12
เมื่อวานนี้
452
เดือนนี้
6,362
เดือนที่แล้ว
4,629
ปีนี้
14,592
ปีที่แล้ว
41,686
ทั้งหมด
92,501
ไอพี ของคุณ
3.239.117.1

ลำดับรายการวันที่
1คู่มือปฏิบัติงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 12 เม.ย. 2565
2คู่มือรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์การทุจริตและประพฤติมิชอบ31 มี.ค. 2564
3มาตรฐานการดูแลที่สาธารณประโยชน์25 มี.ค. 2564
4คู่มือการตรวจสอบกิจการประปาหมู่บ้าน25 มี.ค. 2564
5คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน25 มี.ค. 2564
6คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน14 พ.ย. 2563
7ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ14 พ.ย. 2563
8คู่มือ เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ1 ต.ค. 2563
9มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี7 ต.ค. 2562

1