ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120 โทรศัพท์ : 0-3864-2365, 0-3864-2366, 0-3864-2357,0-3864-2675

X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
สารบรรณ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลาง เพื่อการสื่อสารในภาครัฐ

localmooc

ศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/10/2563
วันนี้
303
เมื่อวานนี้
266
เดือนนี้
8,009
เดือนที่แล้ว
5,175
ปีนี้
48,888
ปีที่แล้ว
41,686
ทั้งหมด
126,797
ไอพี ของคุณ
18.232.179.37

ลำดับรายการวันที่
1คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่13 ม.ค. 2566
2คู่มือการใช้ทรัพย์สินราชการ6 ม.ค. 2566
3คู่มือปฏิบัติงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 12 เม.ย. 2565
4มาตรฐานการดูแลที่สาธารณประโยชน์25 มี.ค. 2564
5คู่มือการตรวจสอบกิจการประปาหมู่บ้าน25 มี.ค. 2564
6คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน25 มี.ค. 2564
7คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน14 พ.ย. 2563
8ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ14 พ.ย. 2563
9คู่มือ เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ1 ต.ค. 2563
10มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี7 ต.ค. 2562

1