ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120 โทรศัพท์ : 0-3864-2365, 0-3864-2366, 0-3864-2357,0-3864-2675

X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
สารบรรณ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลาง เพื่อการสื่อสารในภาครัฐ

localmooc

ศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/10/2563
วันนี้
12
เมื่อวานนี้
452
เดือนนี้
6,362
เดือนที่แล้ว
4,629
ปีนี้
14,592
ปีที่แล้ว
41,686
ทั้งหมด
92,501
ไอพี ของคุณ
3.239.117.1

ลำดับรายการวันที่
1ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256519 เม.ย. 2565
2ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256519 เม.ย. 2565
3ข้อมูลสถิติการขอรับบริการงานตามงานงานตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256518 เม.ย. 2565
4 ข้อมูลสถิติการขอรับบริการงานตามงานงานตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256518 เม.ย. 2565
5ข้อมูลสถิติการขอรับบริการงานตามงานตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256518 เม.ย. 2565
6รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการของกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256518 เม.ย. 2565
7ข้อมูลเชิงสถิติตามงานพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256420 เม.ย. 2564
8ข้อมูลเชิงสถิติการขอรับบริการตามงานพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256420 เม.ย. 2564
9ข้อมูลเชิงสถิติการขอรับบริการตามงานพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256420 เม.ย. 2564
10ข้อมูลเชิงสถิติการบริการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256420 เม.ย. 2564
11ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของกองสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256420 เม.ย. 2564
12ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของกองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256420 เม.ย. 2564
13ข้อมูลเชิงสถิติการชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256419 เม.ย. 2564
14ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการน้ำ อุปโภค-บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256419 เม.ย. 2564
15ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 19 มิ.ย. 2563
16ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 4 ม.ค. 2562

1