ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120 โทรศัพท์ : 0-3864-2365, 0-3864-2366, 0-3864-2357,0-3864-2675

X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
สารบรรณ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลาง เพื่อการสื่อสารในภาครัฐ

localmooc

ศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/10/2563
วันนี้
13
เมื่อวานนี้
452
เดือนนี้
6,362
เดือนที่แล้ว
4,629
ปีนี้
14,592
ปีที่แล้ว
41,686
ทั้งหมด
92,501
ไอพี ของคุณ
3.239.117.1

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี 256624 มี.ค. 2566
2ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอกที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.25659 ม.ค. 2566
3ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง4 ม.ค. 2566
4ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก 26 ธ.ค. 2565
5ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก เรื่อง รับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลที่ปฎิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.256513 ธ.ค. 2565
6ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๕ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕20 ต.ค. 2565
7ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก เรื่อง ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 4)19 ต.ค. 2565
8ประกาศ เรื่อง ปิดเรียนกรณีพิเศษ5 ก.ย. 2565
9ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้า สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน31 ส.ค. 2565
10ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ (กรณีเกิดอัคคีภัย) พ.ศ.256522 มิ.ย. 2565
11คำสั่ง ที่ 535 /2565 เรื่อง การมอบอำนาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนนายกอบต.หนองละลอก22 มิ.ย. 2565
12คำสั่ง ที่ 536/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ22 มิ.ย. 2565
13ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ (กรณีอัคคีภัย) พ.ศ.256522 มิ.ย. 2565
14ประกาศ แจ้งปิดเรียนกรณีพิเศษของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก8 มิ.ย. 2565
15คำสั่งอบต. หนองละลอก เรื่อง มอบหมายงานให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดูแลรับผิดชอบ7 ม.ค. 2565
16คำสั่งอบต. หนองละลอก เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน7 ม.ค. 2565
17คำสั่งอบต. หนองละลอก เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้5 ม.ค. 2565
18คำสั่งอบต. หนองละลอก เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล5 ม.ค. 2565
19ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก เรื่อง การต่อสัญญาจ้างพนักงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256530 ก.ย. 2564
20ประกาศ แจ้งปิดทำการสถานที่ออกกำลังกาย อบต.หนองละลอก เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคดรน่า 201920 ก.ค. 2564

1 2 3   >>  >|