ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120 โทรศัพท์ : 0-3864-2365, 0-3864-2366, 0-3864-2357,0-3864-2675

X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
สารบรรณ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลาง เพื่อการสื่อสารในภาครัฐ

localmooc

ศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

แบบประเมินความพึงพอใจ

พรบ.การปฏิบัติราชการอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/10/2563
วันนี้
89
เมื่อวานนี้
201
เดือนนี้
1,900
เดือนที่แล้ว
7,096
ปีนี้
64,365
ปีที่แล้ว
41,686
ทั้งหมด
142,274
ไอพี ของคุณ
18.205.26.39

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก เรื่อง ห้ามบุกรุก ยึดถือ ครอบครองที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน23 พ.ย. 2566
2ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นและข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล26 พ.ค. 2566
3ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี 256624 มี.ค. 2566
4ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอกที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.25659 ม.ค. 2566
5ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง4 ม.ค. 2566
6ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก 26 ธ.ค. 2565
7ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก เรื่อง รับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลที่ปฎิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.256513 ธ.ค. 2565
8ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๕ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕20 ต.ค. 2565
9ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก เรื่อง ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 4)19 ต.ค. 2565
10ประกาศ เรื่อง ปิดเรียนกรณีพิเศษ5 ก.ย. 2565
11ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้า สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน31 ส.ค. 2565
12ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ (กรณีเกิดอัคคีภัย) พ.ศ.256522 มิ.ย. 2565
13คำสั่ง ที่ 535 /2565 เรื่อง การมอบอำนาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนนายกอบต.หนองละลอก22 มิ.ย. 2565
14คำสั่ง ที่ 536/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ22 มิ.ย. 2565
15ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ (กรณีอัคคีภัย) พ.ศ.256522 มิ.ย. 2565
16ประกาศ แจ้งปิดเรียนกรณีพิเศษของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก8 มิ.ย. 2565
17คำสั่งอบต. หนองละลอก เรื่อง มอบหมายงานให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดูแลรับผิดชอบ7 ม.ค. 2565
18คำสั่งอบต. หนองละลอก เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน7 ม.ค. 2565
19คำสั่งอบต. หนองละลอก เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้5 ม.ค. 2565
20คำสั่งอบต. หนองละลอก เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล5 ม.ค. 2565

1 2 3   >>  >|