ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120 โทรศัพท์ : 0-3864-2365, 0-3864-2366, 0-3864-2357,0-3864-2675

X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
สารบรรณ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลาง เพื่อการสื่อสารในภาครัฐ

localmooc

ศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/10/2563
วันนี้
10
เมื่อวานนี้
452
เดือนนี้
6,362
เดือนที่แล้ว
4,629
ปีนี้
14,592
ปีที่แล้ว
41,686
ทั้งหมด
92,501
ไอพี ของคุณ
3.239.117.1

ลำดับรายการวันที่
1การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)14 พ.ย. 2563
2การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)14 พ.ย. 2563
3การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร14 พ.ย. 2563
4การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา 3214 พ.ย. 2563
5การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาม14 พ.ย. 2563
6การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 2114 พ.ย. 2563
7การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร14 พ.ย. 2563
8การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 3414 พ.ย. 2563
9การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 2114 พ.ย. 2563
10การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 3314 พ.ย. 2563
11การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ14 พ.ย. 2563
12การแจ้งขุดดิน14 พ.ย. 2563
13การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ14 พ.ย. 2563
14การแจ้งดัดแปลงอาคารตามาตรา 39 ทวิ14 พ.ย. 2563
15การแจ้งถมดิน14 พ.ย. 2563
16การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ14 พ.ย. 2563
17การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)14 พ.ย. 2563
18การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต)14 พ.ย. 2563
19การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน14 พ.ย. 2563
20การรับชำระภาษีป้าย14 พ.ย. 2563

1 2 3   >>  >|