ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120 โทรศัพท์ : 0-3864-2365, 0-3864-2366, 0-3864-2357,0-3864-2675

X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
สารบรรณ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลาง เพื่อการสื่อสารในภาครัฐ

localmooc

ศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/10/2563
วันนี้
12
เมื่อวานนี้
452
เดือนนี้
6,362
เดือนที่แล้ว
4,629
ปีนี้
14,592
ปีที่แล้ว
41,686
ทั้งหมด
92,501
ไอพี ของคุณ
3.239.117.1

ลำดับรายการวันที่
1คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล8 มิ.ย. 2565
2คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก เรื่อง มอบหมายอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล6 มิ.ย. 2565
3คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน9 พ.ค. 2565
4คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง2 พ.ค. 2565
5คำสั่งสภาอบต.หนองละลอก ที่ 2/2564 เรื่องแต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก30 ธ.ค. 2564
6คำสั่งสภาอบต.หนองละลอก ที่ 1/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 25 ส.ค. 2564

1