ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120 โทรศัพท์ : 0-3864-2365, 0-3864-2366, 0-3864-2357,0-3864-2675

X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
สารบรรณ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลาง เพื่อการสื่อสารในภาครัฐ

localmooc

ศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/10/2563
วันนี้
13
เมื่อวานนี้
452
เดือนนี้
6,362
เดือนที่แล้ว
4,629
ปีนี้
14,592
ปีที่แล้ว
41,686
ทั้งหมด
92,501
ไอพี ของคุณ
3.239.117.1

ลำดับรายการวันที่
1มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พ.ศ. 25654 เม.ย. 2565
2คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอกที่ 109/2565 เรื่อง แต่งตั้้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25654 ก.พ. 2565
3การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก ปีงบประมาณ พ.ศ. 256322 เม.ย. 2564
4มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 17 มิ.ย. 2563
5มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 25637 ต.ค. 2562
6มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในการจัดซื้อจัดจ้าง 27 ธ.ค. 2560
7มาตรการป้องกันการรับสินบน 23 พ.ย. 2560
8มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 22 พ.ย. 2560
9หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก22 พ.ย. 2560
10มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ21 พ.ย. 2560
11มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก 20 พ.ย. 2560

1