ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120 โทรศัพท์ : 0-3864-2365, 0-3864-2366, 0-3864-2357,0-3864-2675

X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
สารบรรณ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลาง เพื่อการสื่อสารในภาครัฐ

localmooc

ศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

แบบประเมินความพึงพอใจ

พรบ.การปฏิบัติราชการอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/10/2563
วันนี้
90
เมื่อวานนี้
201
เดือนนี้
1,900
เดือนที่แล้ว
7,096
ปีนี้
64,365
ปีที่แล้ว
41,686
ทั้งหมด
142,274
ไอพี ของคุณ
18.205.26.39

ลำดับรายการวันที่
1รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2565 23 ธ.ค. 2565
2มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พ.ศ. 25654 เม.ย. 2565
3คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอกที่ 109/2565 เรื่อง แต่งตั้้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25654 ก.พ. 2565
4การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก ปีงบประมาณ พ.ศ. 256322 เม.ย. 2564
5มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 17 มิ.ย. 2563
6มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 25637 ต.ค. 2562
7มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในการจัดซื้อจัดจ้าง 27 ธ.ค. 2560
8มาตรการป้องกันการรับสินบน 23 พ.ย. 2560
9มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 22 พ.ย. 2560
10หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก22 พ.ย. 2560
11มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ21 พ.ย. 2560
12มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก 20 พ.ย. 2560

1