ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120 โทรศัพท์ : 0-3864-2365, 0-3864-2366, 0-3864-2357,0-3864-2675

X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
สารบรรณ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลาง เพื่อการสื่อสารในภาครัฐ

localmooc

ศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/10/2563
วันนี้
71
เมื่อวานนี้
191
เดือนนี้
4,604
เดือนที่แล้ว
4,748
ปีนี้
37,225
ปีที่แล้ว
32,995
ทั้งหมด
73,448
ไอพี ของคุณ
3.236.143.121

1
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก,nonglalok.go.th

วันที่ 5 กันยายน 2565

นายปราโมทย์ ฉันทมิตร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก เป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พร้อมด้วย นายประพันธ์ ภูมิวารินทร์ รองนายกอบต.หนองละลอก นายสมศักดิ์ ผลงาม เลขานุการนายกอบต.หนองละลอก นายกุศล ขุนเพ็ชร รองปลัดอบต.หนองละลอก นายชูพงษ์ ฉันทมิตร์ ประธานสภาอบต.หนองละลอก นายกษิดิศ อัมฤทธิ์ รองประธานสภาอบต.หนองละลอก นายอนุวัตร สุนทรถนอม เลขานุการสภาอบต.หนองละลอก สมาชิกสภาอบต.หนองละลอก หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าฝ่าย เข้าร่วมการเปิดโครงการฯ โดยมีนางอมรรัตน์ จันทร์เจริญ หัวหน้าสำนักปลัด เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อบต.หนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

05 กันยายน 2565

กิจกรรม เดิน-วิ่ง ออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก,nonglalok.go.th

วันที่ 18 สิงหาคม 2565

นายปราโมทย์ ฉันทมิตร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก พร้อมด้วยนายประพันธ์ ภูมิวารินทร์

รองนายกอบต.หนองละลอก หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ

และพนักงาน อบต.หนองละลอก เข้าร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง ออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ ณ บริเวณสระน้ำ

มาบแหลมเหียง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

18 สิงหาคม 2565

โครงการจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก,nonglalok.go.th

วันที่ 11 สิงหาคม 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก โดยสำนักปลัด ได้จัดโครงการจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โดยมี นายวิจิตร พาพลงาม ปลัดอาวุโสอำเภอบ้านค่าย

ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ"กิจกรรมปลูกต้นไม้"

โดยนายปราโมทย์ ฉันทมิตร์ นายก อบต.หนองละลอก

เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมฯ พร้อมด้วย

นายอดุลย์ นิยมสมาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก สมาชิกสภา อบต.หนองละลอก

ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่อำเภอบ้านค่าย บริษัทอุตสาหกรรมในเขตสถานประกอบการ

ตำบลหนองละลอก ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองละลอก

ณ บริเวณที่สาธารณะบ้านตัวอย่าง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

11 สิงหาคม 2565

โครงการป้องกันและ ระงับอัคคีภัยในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก,nonglalok.go.th

นายปราโมทย์ ฉันทมิตร์ นายกองค์การบริหาร

ส่วนตำบลหนองละลอก มอบหมายให้

นายประพันธ์ ภูมิวารินทร์ รองนายกอบต.หนองละลอก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและ

ระงับอัคคีภัยในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พร้อมด้วย นายชูพงษ์ ฉันทมิตร์

ประธานสภาอบต.หนองละลอก และสมาชิกสภาอบต.หนองละลอก เข้าร่วมพิธี

โดยมีนางอมรรัตน์ จันทร์เจริญ หัวหน้าสำนักปลัด

เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ของโครงการฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อบต.หนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

10 สิงหาคม 2565

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพในเขตตำบลหนองละลอก "กิจกรรมการประกอบอาหารว่างเพื่อการค้า" ประจำปีงบประมาณ 2565  ,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก,nonglalok.go.th

นายปราโมทย์ ฉันทมิตร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก

เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพในเขตตำบลหนองละลอก

"กิจกรรมการประกอบอาหารว่างเพื่อการค้า" ประจำปีงบประมาณ 2565

ในระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2565

พร้อมด้วย คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก

สมาชิกสภา อบต.หนองละลอก ผู้นำชุมชน

ณ อาคารอเนกประสงค์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก (อาคารเสาส้ม)

อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

05 สิงหาคม 2565

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก,nonglalok.go.th

นายปราโมทย์ ฉันทมิตร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก เป็นประธานในพิธีถวายสักการะ และทำบุญถวายภัตตาหารเช้า เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย นายชูพงษ์ ฉันทมิตร์ ประธาน สภาอบต.หนองละลอก และ นายนรินทร์ เมธีนันทชัย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 เข้าร่วมในพิธี ณ วัดหนองกะบอก ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

28 กรกฎาคม 2565

โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก,nonglalok.go.th

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.

จำนวน 8 วัด ดังนี้

1.วัดดอนจันทน์

2.วัดละหารไร่

3.วัดอ่างแก้ว

4.วัดสวนหลาว

5.วัดเขาโพธิ์

6.วัดมาบตอง

7.วัดเชิงเนินสุทธาวาส

8.วัดหนองกะบอก

12 กรกฎาคม 2565

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำตำบลหนองละลอก ครั้งที่ 14 ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก,nonglalok.go.th

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 นายฉันท์ แป้นเพชร นายอำเภอบ้านค่าย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำตำบลหนองละลอก ครั้งที่ 14 ประจำปี 2565 พร้อมด้วย สส.ธารา ปิตุเตชะ และ สจ.อดุลย์ นิยมสมาน โดยนายปราโมทย์ ฉันทมิตร์ นายก อบต.หนองละลอก กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารองค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองละลอก สมาชิกสภา อบต.หนองละลอก ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่อบต.หนองละลอก และบริษัทในเขตสถานประกอบการตำบลหนองละลอก ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

04 กรกฎาคม 2565

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ สตรี ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไป ในเขตพื้นที่ตำบลหนองละลอก ประจำปีงบประมาณ 2565 หลักสูตร ,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก,nonglalok.go.th

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 นายปราโมทย์ ฉันทมิตร์ นายก อบต.หนองละลอก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ สตรี ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไป ในเขตพื้นที่ตำบลหนองละลอก ประจำปีงบประมาณ 2565 หลักสูตร "การชงเครื่องดื่มสูตรต่างๆ" ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 3 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

28 มิถุนายน 2565

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก,nonglalok.go.th

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 นายปราโมทย์ ฉันทมิตร์ นายก อบต.หนองละลอก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปี 2565 โดยมีนายเอกรินทร์ กล่อมทรัพย์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงานของการจัดโครงการฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก สมาชิกสภา อบต.หนองละลอก ผู้นำชุมชน ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก(อาคารเสาส้ม) ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

27 มิถุนายน 2565

กิจกรรม เดิน-วิ่ง ออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก,nonglalok.go.th

นายปราโมทย์ ฉันทมิตร์ นายก อบต.หนองละลอก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงาน อบต.หนองละลอก เข้าร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง ออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ ณ บริเวณสระน้ำมายแหลมเหียง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

23 มิถุนายน 2565

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า พื้นที่หมู่ที่ 9 บ้านตัวอย่าง ศาลาอเนกประสงค์บ้านตัวอย่าง ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก,nonglalok.go.th
วันที่ 15 มิถุนายน 2565
นายปราโมทย์ ฉันทมิตร์ นายก อบต.หนองละลอก
มอบหมายให้นายปัญญา แก้วรักษ์ รองนายก อบต.หนองละลอก นายกุศล ขุนเพ็ชร รองปลัด อบต.หนองละลอก นายเอกรินทร์ กล่อมทรัพย์ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 ส.อบต.หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 11 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ร่วมกับชมรมอาสาปศุสัตว์ตำบลหนองละลอก จัดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่สุนัขและแมว ที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ภายในพื้นที่ 11 หมู่บ้าน ตำบลหนองละลอก ระหว่างวันที่ 13-28 มิถุนายน 2565 ในวันนี้ให้บริการ หมู่ที่ 9 บ้านตัวอย่าง ศาลาอเนกประสงค์บ้านตัวอย่าง ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
15 มิถุนายน 2565

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า พื้นที่หมู่ที่ 8 บ้านละหารไร่ อาคารศูนย์ข้อมูล (โดมใหม่) ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก,nonglalok.go.th
วันที่ 14 มิถุนายน 2565
นายปราโมทย์ ฉันทมิตร์ นายก อบต.หนองละลอก
มอบหมายให้นายกุศล ขุนเพ็ชร รองปลัด อบต.หนองละลอก พร้อมด้วย รองประธานสภา อบต.หนองละลอก ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 และสารวัตรกำนัน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ร่วมกับชมรมอาสาปศุสัตว์ตำบลหนองละลอก จัดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่สุนัขและแมว ที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ภายในพื้นที่ 11 หมู่บ้าน ตำบลหนองละลอก ระหว่างวันที่ 13-28 มิถุนายน 2565 ในวันนี้ให้บริการ หมู่ที่ 8 บ้านละหารไร่ อาคารศูนย์ข้อมูล (โดมใหม่) ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
14 มิถุนายน 2565

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ภายในพื้นที่ หมู่ที่ 2  บ้านกระโหม ลานกีฬาศาลากระโหม และ สนามกีฬาต้านยาเสพติด หมู่ที่ 7 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก,nonglalok.go.th
นายปราโมทย์ ฉันทมิตร์ นายก อบต.หนองละลอก
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ส.อบต.หมู่ที่ 7 กำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ร่วมกับชมรมอาสาปศุสัตว์ตำบลหนองละลอก จัดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่สุนัขและแมว ที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ภายในพื้นที่ 11 หมู่บ้าน ตำบลหนองละลอก ระหว่างวันที่ 13-28 มิถุนายน 2565 ในวันนี้ให้บริการ หมู่ที่ 2 บ้านกระโหม ลานกีฬาศาลากระโหม และ สนามกีฬาต้านยาเสพติด หมู่ที่ 7 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
13 มิถุนายน 2565

โครงการจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา  พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  "กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปลูกต้นทองอุไร และปล่อยพันธุ์ปลา",องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก,nonglalok.go.th

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายฉันท์ แป้นเพชร นายอำเภอบ้านค่าย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี "กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปลูกต้นทองอุไร และปล่อยพันธุ์ปลา" โดยนายปราโมทย์ ฉันทมิตร์ นายก อบต.หนองละลอก กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมฯ พร้อมด้วย ผู้บริหารองค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองละลอก สมาชิกสภา อบต.หนองละลอก ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่อำเภอบ้านค่าย บริษัทในเขตสถานประกอบการตำบลหนองละลอก ณ บริเวณสวนสุขภาพตำบลหนองละลอก ถนนสายนิคมพัฒนา-หนองละลอก ทางหลวงหมายเลข 3143

02 มิถุนายน 2565

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 11  (159 รายการ)