ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120 โทรศัพท์ : 0-3864-2365, 0-3864-2366, 0-3864-2357,0-3864-2675

X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
สารบรรณ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลาง เพื่อการสื่อสารในภาครัฐ

localmooc

ศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/10/2563
วันนี้
12
เมื่อวานนี้
452
เดือนนี้
6,362
เดือนที่แล้ว
4,629
ปีนี้
14,592
ปีที่แล้ว
41,686
ทั้งหมด
92,501
ไอพี ของคุณ
3.239.117.1

1
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดสำนักปลัด จัดโครงการเด็กดับไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 8 - 17 กุมภาพันธ์ 2566 ให้กับสถานศึกษา ในเขตพื้นที่ตำบลหนองละลอก,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก,nonglalok.go.th
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566
นายสมศักดิ์ ผลงาม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก และนายกษิดิศ อัมฤทธิ์ สมาชิกสภา อบต.หนองละลอก หมู่ที่ 8 ให้เกียรติเข้าร่วมโครงการเด็กดับไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 8 - 17 กุมภาพันธ์ 2566 ให้กับสถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลหนองละลอก โดยวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ได้ดำเนินการฝึกอบรมเด็กนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนวัดละหารไร่ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
15 กุมภาพันธ์ 2566

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดสำนักปลัด จัดโครงการเด็กดับไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 8 - 17 กุมภาพันธ์ 2566 ให้กับสถานศึกษา ในเขตพื้นที่ตำบลหนองละลอก,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก,nonglalok.go.th
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดสำนักปลัด จัดโครงการเด็กดับไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 8 - 17 กุมภาพันธ์ 2566 ให้กับสถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลหนองละลอก โดยวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ได้ดำเนินการฝึกอบรมเด็กนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนวัดหนองกระบอก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
14 กุมภาพันธ์ 2566

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดสำนักปลัด จัดโครงการเด็กดับไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 8 - 17 กุมภาพันธ์ 2566 ให้กับสถานศึกษา ในเขตพื้นที่ตำบลหนองละลอก,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก,nonglalok.go.th
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดสำนักปลัด จัดโครงการเด็กดับไฟ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 8 - 17 กุมภาพันธ์ 2566 ให้กับ
สถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลหนองละลอก โดยวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566
ได้ดำเนินการฝึกอบรมเด็กนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนวัดดอนจันทน์
13 กุมภาพันธ์ 2566

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดสำนักปลัด จัดโครงการเด็กดับไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 8 - 17 กุมภาพันธ์ 2566 ให้กับสถานศึกษา ในเขตพื้นที่ตำบลหนองละลอก,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก,nonglalok.go.th
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566
นายประพันธ์ ภูมิวารินทร์ นายสมศักดิ์ ผลงาม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก นายอนุวัตร สุนทรถนอม เลขานุการสภา อบต.หนองละลอก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 6 ให้เกียรติเข้าร่วมโครงการเด็กดับไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งในวันนี้ได้ดำเนินการฝึกอบรมเด็กนักเรียนและบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองกระบอก
10 กุมภาพันธ์ 2566

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดสำนักปลัด จัดโครงการเด็กดับไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 8 - 17 กุมภาพันธ์ 2566 ให้กับสถานศึกษา ในเขตพื้นที่ตำบลหนองละลอก,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก,nonglalok.go.th
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566
นายประพันธ์ ภูมิวารินทร์ นายสมศักดิ์ ผลงาม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก นายอนุวัตร สุนทรถนอม เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก และนายกษิดิศ อัมฤทธิ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 ให้เกียรติเข้าร่วมโครงการเด็กดับไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งในวันนี้ได้ดำเนินการฝึกอบรมเด็กนักเรียนและบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดละหารไร่
09 กุมภาพันธ์ 2566

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดสำนักปลัด จัดโครงการเด็กดับไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 8 - 17 กุมภาพันธ์ 2566 ให้กับสถานศึกษา ในเขตพื้นที่ตำบลหนองละลอก,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก,nonglalok.go.th
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดสำนักปลัด
จัดโครงการเด็กดับไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ระหว่างวันที่ 8 - 17 กุมภาพันธ์ 2566 ให้กับสถานศึกษา
ในเขตพื้นที่ตำบลหนองละลอก โดยวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566
ได้ดำเนินการฝึกอบรมเด็กนักเรียนและบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนจันทน์
08 กุมภาพันธ์ 2566

กิจกรรมจิตอาสารณรงค์จังหวัดระยองปลอดภัย ควบคุมวินัยจราจร สร้างจิตสำนึกการใช้ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี หยุด ก่อนทางม้าลาย การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ พ.ศ.2566 ครั้งที่3 และวันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน ,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก,nonglalok.go.th
วันที่ 23 มกราคม 2566
นายสุพจน์ ต่ออาจหาญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสารณรงค์จังหวัดระยองปลอดภัย ควบคุมวินัยจราจร สร้างจิตสำนึกการใช้ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี หยุด ก่อนทางม้าลาย การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ พ.ศ.2566 ครั้งที่3 และวันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน โดยมี นายฉันท์ แป้นเพชร นายอำเภอบ้านค่าย เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมฯ พร้อมด้วยนายประพันธ์ ภูมิวารินทร์ รองนายกอบต.หนองละลอก นายสมศักดิ์ ผลงาม เลขานุการนายกอบต.หนองละลอก พร้อมด้วย นายอนุวัตร สุนทรถนอม เลขานุการสภาอบต.หนองละลอก ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบต.หนองละลอก เข้าร่วม กิจกรรมฯ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง หมู่ที่ 11 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
23 มกราคม 2566

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรี ในเขตพื้นที่ตำบลหนองละลอก ประจำปีงบประมาณ 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก,nonglalok.go.th
วันที่ 17 มกราคม 2566
นายปราโมทย์ ฉันทมิตร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรี
ในเขตพื้นที่ตำบลหนองละลอก ประจำปีงบประมาณ 2566
จัดโดยกองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วย นายประพันธ์​ ภูมิวารินทร์​ รองนายก​อบต.หนองละลอก นายสมศักดิ์ ผลงาม เลขานุการนายกอบต.หนองละลอก นายชูพงษ์ ฉันทมิตร์ ประธานสภาอบต.หนองละลอก นายกษิดิศ อัมฤทธิ์ รองประธานสภาอบต.หนองละลอก สมาชิกสภาอบต.หนองละลอก หมู่ที่ 2,5,6,9 และ 10 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1,3,5,6 และ 10 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีฯ โดยมีนางกัลญานีย์ สุนทรถนอม ประธานสตรีตำบลหนองละลอก เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ของการอบรมฯ ณ อาคารอเนกประสงค์อบต.หนองละลอก (อาคารเสาส้ม)
17 มกราคม 2566

โครงการจัดงานวันเด็กของตำบลหนองละลอก ประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก,nonglalok.go.th
วันที่ 14 มกราคม 2566
นายอดุลย์ นิยมสมาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นผู้กล่าวรายงานสารวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 เเละให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดงานวันเด็กของตำบลหนองละลอก ประจำปี 2566 โดยมีนายปราโมทย์ ฉันทมิตร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก
เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารอบต.หนองละลอก สมาชิกสภาอบต.หนองละลอก หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ที่มาร่วมในโครงการฯนี้ ณ อาคารอเนกประสงค์ (เสาส้ม) อบต.หนองละลอก
ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนความสุขของน้องๆ ตำบลหนองละลอก ทั้งร่วมออกบูธกิจกรรม อาหาร เครื่องดื่ม มอบของรางวัล เพื่อเสริมสร้างความสุขให้กับน้องๆ ซึ่งประกอบไปด้วย
1. บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัด
2. ชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองละลอก
3. บริษัท สยามมิชลิน จำกัด
4. บริษัท ซิน เคอ หยวน สตีล จำกัด
5. ชมรมรักจักรยานตำบลหนองละลอก
6. อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลหนองละลอก
7. ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน
8. ชมรมอังกะลุง
9. กุล่มสตรีอาสาพัฒนาตำบลหนองละลอก
10. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสซีพูล เซอร์วิส จำกัด
11. บริษัท ยูนิคอร์น เคม อินดัสทรีย์ จำกัด
12. บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จำกัด
13. คณะกรรมการชุมชนสัมพันธ์ในเขตประกอบการ WHA ระยอง
14. กลุ่มสาวน้อย 45
15. บริษัท คลอโรฟิลส์ จำกัด
16. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
17. บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก (อีทส์ วอเตอร์)
18. บริษัท เบโคไทย จำกัด
19. บริษัท สตาร์บัส (ประเทศไทย) จำกัด
20. เพื่อนร่วมรุ่น 2515
21. นางสาวอนันท์ สุวรรณรุ่งเรือง
22. ดารัณวิลเลจ
23. สวนสุภัทราแลนด์
24. ร้านค้าสวัสดิการ อบต.หนองละลอก
25. คณะกรรมการ ม.3 – องค์กรผู้ใช้น้ำ – กลุ่มบริหารน้ำชลประทานฝั่งขวาบ้านค่ายสามัคคี
26. บริษัท ยูนิตี้ อินดัสเตรียล จำกัด
27. บริษัท ยูนิตี้ เพาเวอร์เทรน จำกัด
28. บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
29. บริษัท ดับบลิวเอชเอระยองที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด
30. บริษัท เหย่าคุน แมชชินเนอรี่ จำกัด
31. บริษัท มิตร สตีล จำกัด
32. บริษัท เมเจอร์แอดวานซ์ เทรดดิ้ง จำกัด
33. LHEEHA TEAM
34. สโมสรฟุตบอลระยอง เอฟซี
14 มกราคม 2566

กิจกรรมกล่องนม UHT รีไซเคิลได้ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส่งมอบกล่องนมเข้าโครงการ "กล่องยูเอชที รีไซเคิลได้" โดยกลุ่มกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม "กล่องวิเศษ" ,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก,nonglalok.go.th
วันที่ 9 มกราคม 2566
นายปราโมทย์ ฉันทมิตร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก
มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมการรณรงค์ ส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ได้มีการจัดกิจกรรม “ปฏิทินเก่าเราขอ” ปฏิทินเก่ามีค่าส่งต่อไปทำพลังงานทดแทนได้ โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานอบต.หนองละลอก ในการส่งมอบปฏิทินเก่าที่ไม่ใช้แล้ว ให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเพื่อ นำไปส่งต่อ เปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์ต่อไป
กิจกรรมกล่องนม UHT รีไซเคิลได้ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส่งมอบกล่องนมเข้าโครงการ "กล่องยูเอชที รีไซเคิลได้" โดยกลุ่มกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม "กล่องวิเศษ"
โดยรวบรวม จาก โรงเรียนบ้านหนองละลอก
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.หนองละลอก
09 มกราคม 2566

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล และพิธีปล่อยปลา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก,nonglalok.go.th
วันที่ 22 ธันวาคม 2565
นายปราโมทย์ ฉันทมิตร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก มอบหมายให้นายประพันธ์ ภูมิวารินทร์ รองนายก อบต.หนองละลอก นายสมศักดิ์ ผลงาม เลขานุการนายกอบต.หนองละลอก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และข้าราชการอบต.หนองละลอก เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล และพิธีปล่อยปลา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดบ้านค่าย ตำบลบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
22 ธันวาคม 2565

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ในเขตตำบลหนองละลอก ประจำปีงบประมาณ 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก,nonglalok.go.th
วันที่ 20 ธันวาคม 2565
นายปราโมทย์ ฉันทมิตร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
ในเขตตำบลหนองละลอก ประจำปีงบประมาณ 2566
จัดโดยกองสวัสดิการสังคม ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองละลอก
พร้อมด้วย นายประพันธ์​ ภูมิวารินทร์​ รองนายก​อบต.หนองละลอก
นายชูพงษ์ ฉันทมิตร์ ประธานสภาอบต.หนองละลอก นายกษิดิศ อัมฤทธิ์
รองประธานสภาอบต.หนองละลอก นายอนุวัตร สุนทรถนอม เลขานุการประธานสภาอบต.หนองละลอก สมาชิกสภาอบต.หนองละลอก หมู่ที่ 1,2,3 และ 6 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3,4,6 และ 10 และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีฯ
โดยมีนายวินัย ทนศิริ ประธานชมรมผู้สูงอายุอบต.หนองละลอก
เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ของการอบรมฯ ณ อาคารอเนกประสงค์อบต.หนองละลอก (อาคารเสาส้ม)
20 ธันวาคม 2565

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุตำบลหนองละลอก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก,nonglalok.go.th

วันที่ 16 ธันวาคม 2565

นายฉันท์ แป้นเพชร นายอำเภอบ้านค่าย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุตำบลหนองละลอก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ในระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2565 โดยมี นายปราโมทย์ ฉันทมิตร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก เป็นผู้กล่างวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก สมาชิกสภา อบต.หนองละลอก และผู้นำชุมชน ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก หมู่ที่ 4 อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

16 ธันวาคม 2565

การแข่งขันกีฬาเยาวชนตำบลหนองละลอก ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก,nonglalok.go.th

วันที่ 9 ธันวาคม 2565

นายปราโมทย์ ฉันทมิตร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก

เป็นประธานในพิธีเปิดและปิด การแข่งขันกีฬาเยาวชนตำบลหนองละลอก

ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566

ในระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2565

พร้อมด้วย คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก

สมาชิกสภา อบต.หนองละลอก ผู้นำชุมชน

ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก หมู่ที่ 4

อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

09 ธันวาคม 2565

โครงการชุมชนร่วมใจ ลดและคัดแยกขยะอินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมรณรงค์โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก,nonglalok.go.th

วันที่ 8 ธันวาคม 2565

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการชุมชนร่วมใจ ลดและคัดแยกขยะอินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมรณรงค์โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดระยอง เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนกับประชาชนในตำบลหนองละลอก โดยได้รับเกียรติจากนายฉันท์ แป้นเพชร นายอำเภอบ้านค่าย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ร่วมด้วยนายปราโมทย์ ฉันทมิตร์ นายกอบต.หนองละลอก นายสมศักดิ์ ผลงาม เลขานุการนายกอบต.หนองละลอก ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงานเข้าร่วมในกิจกรรมฯ ณ อาคารอเนกประสงค์อบต.หนองละลอก (อาคารเสาส้ม)

08 ธันวาคม 2565

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 12  (175 รายการ)