ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120 โทรศัพท์ : 0-3864-2365, 0-3864-2366, 0-3864-2357,0-3864-2675

X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
สารบรรณ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลาง เพื่อการสื่อสารในภาครัฐ

localmooc

ศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/10/2563
วันนี้
10
เมื่อวานนี้
452
เดือนนี้
6,362
เดือนที่แล้ว
4,629
ปีนี้
14,592
ปีที่แล้ว
41,686
ทั้งหมด
92,501
ไอพี ของคุณ
3.239.117.1

กิจกรรมกล่องนม UHT รีไซเคิลได้ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส่งมอบกล่องนมเข้าโครงการ "กล่องยูเอชที รีไซเคิลได้" โดยกลุ่มกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม "กล่องวิเศษ"
วันที่ 9 มกราคม 2566
นายปราโมทย์ ฉันทมิตร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก
มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมการรณรงค์ ส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ได้มีการจัดกิจกรรม “ปฏิทินเก่าเราขอ” ปฏิทินเก่ามีค่าส่งต่อไปทำพลังงานทดแทนได้ โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานอบต.หนองละลอก ในการส่งมอบปฏิทินเก่าที่ไม่ใช้แล้ว ให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเพื่อ นำไปส่งต่อ เปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์ต่อไป
กิจกรรมกล่องนม UHT รีไซเคิลได้ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส่งมอบกล่องนมเข้าโครงการ "กล่องยูเอชที รีไซเคิลได้" โดยกลุ่มกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม "กล่องวิเศษ"
โดยรวบรวม จาก โรงเรียนบ้านหนองละลอก
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.หนองละลอก

 
09 มกราคม 2566