ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120 โทรศัพท์ : 0-3864-2365, 0-3864-2366, 0-3864-2357,0-3864-2675

X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
สารบรรณ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลาง เพื่อการสื่อสารในภาครัฐ

localmooc

ศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/10/2563
วันนี้
10
เมื่อวานนี้
452
เดือนนี้
6,362
เดือนที่แล้ว
4,629
ปีนี้
14,592
ปีที่แล้ว
41,686
ทั้งหมด
92,501
ไอพี ของคุณ
3.239.117.1

1
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก,nonglalok.go.th

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562

15 กุมภาพันธ์ 2566

ขอประสัมพันธ์การตอบแบบรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น พ.ศ. 2540 ตั้งแต่วันที่  30 มกราคม พ.ศ. 2566 จนถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก,nonglalok.go.th
13 กุมภาพันธ์ 2566

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT),องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก,nonglalok.go.th

 

ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียภายใน หมายถึง บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ผู้อำนวยการ/หัวหน้า ข้าราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง/พนักงานจ้างเหมาบริการที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี (ปฏิบัติงานก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565) ทำการประเมินหน่วยงานในระบบผ่าน ttps://itas.nacc.go.th/go/iit/7a3pnv หรือ QR CODE โดยตอบว่า “ใช่” และกรอกรหัสหน่วยงาน คือ 885175 และกรอกหมายโทรศัพท์มือถือของผู้ประเมิน เพื่อรับรหัส OTP และกรอกรหัส OTP ในช่องว่างที่ระบบกำหนด และคลิกคำว่า “จัดการ” เพื่อเข้าสู่ระบบตอบแบบสอบถาม จนกระทั่งถึงขั้นตอน “ส่งผลการสำรวจ” เป็นอันเสร็จสิ้นการตอบแบบสอบถาม โดยเริ่มประเมินตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566

26 มกราคม 2566

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก,nonglalok.go.th

 

ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานรัฐที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยทำการประเมินหน่วยงานในระบบผ่าน https://itas.nacc.go.th/go/eit/7a3pnv หรือ QR CODE โดยการกรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้ประเมิน เพื่อรับรหัส OTP ในช่องว่างที่ระบบกำหนด และคลิกคำว่า “ตกลง” และคลิกคำว่า “จัดการ” เพื่อเข้าสู่ระบบตอบแบบสอบถาม จนกระทั่งถึงขั้นตอน “ส่งผลการสำรวจ” เป็นอันเสร็จสิ้นการตอบแบบสอบถาม โดยสามารถประเมินได้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566

26 มกราคม 2566

ประกาศ อบต.หนองละลอก เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก,nonglalok.go.th

เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

10 มกราคม 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก,nonglalok.go.th
09 ธันวาคม 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก,nonglalok.go.th
09 ธันวาคม 2565

ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก,nonglalok.go.th
03 ตุลาคม 2565

ประชาสัมพันธ์ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก,nonglalok.go.th
สำหรับประชาชนที่เคยลงทะเบียนในรอบที่ผ่านมาแล้ว และประชาชนที่ยังไม่เคยลงทะเบียน ต้องลงทะเบียนตามโครงการฯ ใหม่ทุกคน
กำหนดเปิดรับลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน ถึง 19 ตุลาคม 2565 (รวม 45 วัน)
ในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถไปลงทะเบียนได้ ดังนี้
ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ https://xn--12cm1ane3a8dcb9a6abq9eehm8a4u7e.mof.go.th/ หรือ http://welfare.mof.go.th
 สำนักงานคลังจังหวัดระยอง ศาลากลางจังหวัด ชั้น1
 ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดระยอง
 ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
 ธนาคารออมสินทุกสาขา
 ธนาคาร ธ.ก.ส. ทุกสาขา
02 กันยายน 2565

ประชาสัมพันธ์ แบบติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก ประจำปี 2565 ,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก,nonglalok.go.th
21 กรกฎาคม 2565

ขอติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก,nonglalok.go.th

แจ้ง เรื่อง ขอติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ

06 มิถุนายน 2565

แบบจัดรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ตั้งแต่ ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก,nonglalok.go.th

แบบจัดรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ตั้งแต่ ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565

25 พฤษภาคม 2565

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก,nonglalok.go.th
06 พฤษภาคม 2565

ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก,nonglalok.go.th
23 มีนาคม 2565

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT),องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก,nonglalok.go.th

 

ผู้มีส่วนได้เสียภายใน หมายถึง บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ผู้อำนวยการ/หัวหน้า ข้าราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้างที่ทำงานให้กับหน่วยงานภาครัฐมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่นำเข้าข้อมูล ทำการประเมินหน่วยงานในระบบผ่าน https://itas.nacc.go.th/go/iit/7a3pnv โดยตอบว่า “ใช่” แล้วคลิกตอบว่า “ตกลง” และกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน เข้าสู่ระบบและตอบแบบสอบถาม 5 ตัวชี้วัด จนกระทั่งถึงขั้นตอน “การส่งแบบสำรวจ” เป็นอันเสร็จสิ้น  การกรอกแบบสอบถาม โดยให้เริ่มดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึงวันที่ 31  พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

 

 

 

02 มีนาคม 2565

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 15  (211 รายการ)