ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120 โทรศัพท์ : 0-3864-2365, 0-3864-2366, 0-3864-2357,0-3864-2675

X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
สารบรรณ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลาง เพื่อการสื่อสารในภาครัฐ

localmooc

ศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/10/2563
วันนี้
10
เมื่อวานนี้
452
เดือนนี้
6,362
เดือนที่แล้ว
4,629
ปีนี้
14,592
ปีที่แล้ว
41,686
ทั้งหมด
92,501
ไอพี ของคุณ
3.239.117.1

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

 

ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียภายใน หมายถึง บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ผู้อำนวยการ/หัวหน้า ข้าราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง/พนักงานจ้างเหมาบริการที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี (ปฏิบัติงานก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565) ทำการประเมินหน่วยงานในระบบผ่าน ttps://itas.nacc.go.th/go/iit/7a3pnv หรือ QR CODE โดยตอบว่า “ใช่” และกรอกรหัสหน่วยงาน คือ 885175 และกรอกหมายโทรศัพท์มือถือของผู้ประเมิน เพื่อรับรหัส OTP และกรอกรหัส OTP ในช่องว่างที่ระบบกำหนด และคลิกคำว่า “จัดการ” เพื่อเข้าสู่ระบบตอบแบบสอบถาม จนกระทั่งถึงขั้นตอน “ส่งผลการสำรวจ” เป็นอันเสร็จสิ้นการตอบแบบสอบถาม โดยเริ่มประเมินตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566


 
26 มกราคม 2566