ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120 โทรศัพท์ : 0-3864-2365, 0-3864-2366, 0-3864-2357,0-3864-2675

X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลาง เพื่อการสื่อสารในภาครัฐ

localmooc

ศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/10/2563
วันนี้
35
เมื่อวานนี้
66
เดือนนี้
2,432
เดือนที่แล้ว
3,132
ปีนี้
25,953
ปีที่แล้ว
3,228
ทั้งหมด
29,181
ไอพี ของคุณ
44.192.54.67

กิจกรรมจิตอาสามีแล้วแบ่งปันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 3 มิถุนายน 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก,nonglalok.go.th

วันที่ 3 มิถุนายน 2564 นายปราโมทย์ ฉันทมิตร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก นายชูพงษ์ ฉันทมิตร์ รองประธานสภาฯ นางสาวแพรวนภา ผลาวรรณ์ รองปลัดอบต.ฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมจิตอาสามีแล้วแบ่งปันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ วัดหนองกะบอก ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

03 มิถุนายน 2564

กิจกรรมบรูณาการ่วมกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านค่าย,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก,nonglalok.go.th

     นายปราโมทย์ ฉันทมิตร์ นายกอบต.หนองละลอก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองช่าง เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด บูรณาการร่วมกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านค่าย ตัดหญ้าบริเวณข้างทางถนนสาย 3143 เพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่สัญจรไปมา ตามโครงการกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาด้านการจราจร

19 พฤษภาคม 2564

ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ข้อร้องเรียน น้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก,nonglalok.go.th

     นายปราโมทย์ ฉันทมิตร์ นายกอบต.หนองละลอก นายวิชัย เลี่ยมเปี่ยม ส.อบต.ม.11 นายวุฒิชัยงาเงือ ผญ.ม.3 ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ข้อร้องเรียน น้ำเสียส่งกลิ่นเหม็นบริเวณ คลองศาลเจ้าหนองตะพาน หมู่3 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

02 เมษายน 2564

กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก,nonglalok.go.th

     นายปราโมทย์ ฉันทมิตร นายกอบต.หนองละลอก นางเบญญาภา มุ่งต่อกิจ รองปลัดฯ และเจ้าพนักงานกองสวัสดิการฯ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง และกรมกิจการเด็กและเยาวชน ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม รายนายสิน ขอบอารัญ อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เพื่อช่วยเหลือคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นต่อไป

31 มีนาคม 2564

 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก,nonglalok.go.th

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับชมรมอาสาปศุสัตว์ตำบลหนองละลอก ดำเนินการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ บริเวณศาลามาบตองใน หมู่ที่ 10 บ้านหนองละลอก ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

23 มีนาคม 2564

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก,nonglalok.go.th
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 นายปราโมทย์ ฉันทมิตร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ อาสาปศุสัตว์ตำบลหนองละลอก ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ บริเวณ ศาลาเขาโพธิ์
และ ศาลายางคู่ หมู่ 11 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 มีนาคม 2564

ประมวลภาพการดำเนินการป้องกันการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก,nonglalok.go.th
21 มกราคม 2564

เข้าร่วมงาน Open House SIW&TSNW Waste to Wealth สร้างคุณค่าด้วยวัสดุเหลือใช้,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก,nonglalok.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก โดยนายกปราโมทย์ ฉันทมิตร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก ทีมผู้บริหาร กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมงาน Open House SIW&TSNW Waste to Wealth สร้างคุณค่าด้วยวัสดุเหลือใช้ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ณ บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัด

26 พฤศจิกายน 2563

เข้าร่วมการจัดทำประชาพิจารณ์ โครงการศึกษา สำรวจ และประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ในพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันนออก(EEC),องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก,nonglalok.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก โดยนายกปราโมทย์ ฉันทมิตร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก ทีมผู้บริหาร กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมการจัดทำประชาพิจารณ์ โครงการศึกษา สำรวจ และประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ในพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันนออก(EEC)โดย กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(บางเขน) ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก

18 พฤศจิกายน 2563

ร่วมมอบ โล่ที่ระลึกอายุครบ 100 ปี,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก,nonglalok.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก โดยนายกปราโมทย์ ฉันทมิตร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก อาจารย์สุเนตร วรสวาสดิ์ ประธานสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ประจำจังหวัดระยอง และชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองละลอก ร่วมมอบ โล่ที่ระลึกอายุครบ 100 ปี เข็มพระราชทานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและเงินทุนเลี้ยงชีพ ให้แก่ นางพัว ทนศิริ ผู้สูงอายุในตำบลหนองละลอก ซึ่งมีอายุในปีนี้ 100 ปี ในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563

05 พฤศจิกายน 2563

จัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2563 ,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก,nonglalok.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก โดยนายกปราโมทย์ ฉันทมิตร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก ทีมผู้บริหาร กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านข้าราชการ พนักงานจ้าง ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลหนองละลอก ร่วมจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2563 บริเวณท่าน้ำคลองขุดหมู่ที่ 4 ตำบลหนองละลอก ในวันที่ 30-31 ตุลาคม 2563

31 ตุลาคม 2563

เข้าร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก,nonglalok.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก โดยนายกปราโมทย์ ฉันทมิตร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก ทีมผู้บริหาร กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านข้าราชการ พนักงานจ้าง เข้าร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 ณ วัดหนองกะบอก โดยมี นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายอลงกรณ์ แอคะรัจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายดาระใน ยี่ภู่ นายอำเภอบ้านค่าย เป็นประธานร่วมฝ่ายฆราวาส ในวันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563

24 ตุลาคม 2563

จัดกิจกรรมปลูกทานตะวันและปอเทือง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก,nonglalok.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก โดยนายกปราโมทย์ ฉันทมิตร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก ทีมผู้บริหาร กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านข้าราชการ พนักงานจ้าง และหน่วยงานในเขตตำบลหนองละลอกร่วมจัดกิจกรรมปลูกทานตะวันและปอเทือง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยได้รับเกียรติจาก นายอดุลย์ นิยมสมาน สมาชิกสภาจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก

22 ตุลาคม 2563

เข้าร่วมโครงการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ตามเเนวเศรษฐกิจพอเพียง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU),องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก,nonglalok.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก โดยนายกปราโมทย์ ฉันทมิตร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก ทีมผู้บริหาร กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านข้าราชการและพนักงานจ้าง เข้าร่วมโครงการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ตามเเนวเศรษฐกิจพอเพียง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โดยหลักสูตรสอนการทำกระเทียมโทนดองน้ำผึ้ง เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีอาชีพเเละรายได้อย่างยั่งยืน ร่วมกับบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด(มหาชน)East Water ในวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 ณ อาคารเสาส้ม อบต.หนองละลอก

20 ตุลาคม 2563

ออกติดตั้งป้ายรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย บริเวณ สามแยกค่ายลูกเสือ และสี่แยกหนองกะบอก ในเขตตำบลหนองละลอก,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก,nonglalok.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก โดยนายกปราโมทย์ ฉันทมิตร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก มอบหมายพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก ออกติดตั้งป้ายรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย บริเวณ สามแยกค่ายลูกเสือ และสี่แยกหนองกะบอก ในเขตตำบลหนองละลอก

20 ตุลาคม 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 9  (122 รายการ)