ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120 โทรศัพท์ : 0-3864-2365, 0-3864-2366, 0-3864-2357,0-3864-2675

X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
สารบรรณ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลาง เพื่อการสื่อสารในภาครัฐ

localmooc

ศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/10/2563
วันนี้
31
เมื่อวานนี้
35
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
2,483
ปีนี้
18,714
ปีที่แล้ว
32,995
ทั้งหมด
54,937
ไอพี ของคุณ
44.192.114.32

1
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า พื้นที่หมู่ที่ 8 บ้านละหารไร่ อาคารศูนย์ข้อมูล (โดมใหม่) ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก,nonglalok.go.th
วันที่ 14 มิถุนายน 2565
นายปราโมทย์ ฉันทมิตร์ นายก อบต.หนองละลอก
มอบหมายให้นายกุศล ขุนเพ็ชร รองปลัด อบต.หนองละลอก พร้อมด้วย รองประธานสภา อบต.หนองละลอก ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 และสารวัตรกำนัน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ร่วมกับชมรมอาสาปศุสัตว์ตำบลหนองละลอก จัดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่สุนัขและแมว ที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ภายในพื้นที่ 11 หมู่บ้าน ตำบลหนองละลอก ระหว่างวันที่ 13-28 มิถุนายน 2565 ในวันนี้ให้บริการ หมู่ที่ 8 บ้านละหารไร่ อาคารศูนย์ข้อมูล (โดมใหม่) ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
14 มิถุนายน 2565

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ภายในพื้นที่ หมู่ที่ 2  บ้านกระโหม ลานกีฬาศาลากระโหม และ สนามกีฬาต้านยาเสพติด หมู่ที่ 7 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก,nonglalok.go.th
นายปราโมทย์ ฉันทมิตร์ นายก อบต.หนองละลอก
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ส.อบต.หมู่ที่ 7 กำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ร่วมกับชมรมอาสาปศุสัตว์ตำบลหนองละลอก จัดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่สุนัขและแมว ที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ภายในพื้นที่ 11 หมู่บ้าน ตำบลหนองละลอก ระหว่างวันที่ 13-28 มิถุนายน 2565 ในวันนี้ให้บริการ หมู่ที่ 2 บ้านกระโหม ลานกีฬาศาลากระโหม และ สนามกีฬาต้านยาเสพติด หมู่ที่ 7 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
13 มิถุนายน 2565

โครงการจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา  พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  "กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปลูกต้นทองอุไร และปล่อยพันธุ์ปลา",องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก,nonglalok.go.th

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายฉันท์ แป้นเพชร นายอำเภอบ้านค่าย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี "กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปลูกต้นทองอุไร และปล่อยพันธุ์ปลา" โดยนายปราโมทย์ ฉันทมิตร์ นายก อบต.หนองละลอก กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมฯ พร้อมด้วย ผู้บริหารองค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองละลอก สมาชิกสภา อบต.หนองละลอก ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่อำเภอบ้านค่าย บริษัทในเขตสถานประกอบการตำบลหนองละลอก ณ บริเวณสวนสุขภาพตำบลหนองละลอก ถนนสายนิคมพัฒนา-หนองละลอก ทางหลวงหมายเลข 3143

02 มิถุนายน 2565

โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสาธารณภัย,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก,nonglalok.go.th

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม จิตอาสารณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้ามในพื้นที่จังหวัดระยอง พ.ศ.2565 (ครั้งที่4/2565) นายฉันท์ แป้นเพชร นายอำเภอบ้านค่าย กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมฯ พร้อมด้วย นายปราโมทย์ ฉันทมิตร์ นายก อบต.หนองละลอก คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านค่าย สถานีตำรวจภูธรบ้านค่าย โรงเรียนบ้านมอบตอง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง แขวงทางหลวงชนบทจังหวััดระยอง จิตอาสา สมาชิก อปพร. และหน่วยงานราชการอื่นๆ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมฯ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในเขตท้องที่ตำบลหนองละลอก ในเรื่องของการลดอุบัติเหตุทางถนน ณ บริเวณทางข้ามหน้าโรงเรียนบ้านมาบตอง หมู่ที่ 10 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

20 พฤษภาคม 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความสุจริต,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก,nonglalok.go.th

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 08:30 น.
นายปราโมทย์ ฉันทมิตร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก นำกล่าวประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความสุจริต และนำหน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารส่วนตำบลหนองละลอก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก เข้าร่วมประกาศฯ เพื่อให้หน่วยงานได้ยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส และเป็นการสร้างความเชื่อมั่น เปิดเผยความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ณ บริเวณด้านหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก

25 เมษายน 2565

การแข่งขัน กีฬาฟุตบอลมวลชน ,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก,nonglalok.go.th

วันที่ 23 เมษายน 2565 เวลา 18.00 น. นายวิจิตร พาพลงาม ปลัดอาวุโส อำเภอบ้านค่าย เป็นประธานเปิดการแข่งขัน กีฬาฟุตบอลมวลชน "อำเภอบ้านค่ายคัพ" จังหวัดระยอง ประจำปี 2565 ภายใต้การอำนวยการของ นายปราโมทย์ ฉันทมิตร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก คณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก พนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

23 เมษายน 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก ให้บริการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 นอกสถานที่สำหรับประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก,nonglalok.go.th

วันที่ 22 เมษายน 2565                                                                                       องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอกได้ ให้บริการฉีดวัคซีน เข็ม1 เข็ม2 กระตุ้นเข็ม3 และเข็ม4 ให้กับประชาชนทั่วไปและต่างชาติ ภายใต้การอำนวยการของ นายปราโมทย์ ฉันทมิตร์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก คณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก   ผู้ใหญ่บ้าน พนักงาน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ร่วมกับ แพทย์  และพยาบาล โรงพยาบาลบ้านค่ายให้บริการฉีดวัคซีน เข็ม1 เข็ม2 กระตุ้นเข็ม3 และเข็ม4 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก (อาคารเสาส้ม) สำหรับการฉีดวัคซีนในวันนี้ 500 คน

22 เมษายน 2565

โครงการ  การตรวจวัดและคัดกรอง  ความผิดปกติหรือความบกพร่อง ทางการมองเห็นของกลุ่ม ผู้สูงอายุตำบลหนองละลอก,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก,nonglalok.go.th

วันที่ 20 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุ อบต.หนองละลอก ได้จัดให้บริการตรวจวัดและคัดกรองความผิดปกติทางการมองเห็นของผู้สูงอายุ ซึ่งได้รับการสนับสนุน งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองละลอก ภายใต้การอำนวยการ นายปราโมทย์ ฉันทมิตร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก นายประพันธ์ ภูมิวารินทร์ รองนายกฯ คณะผู้บริหาร นายนิยม ชุมสงฆ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 หมู่ที่ 10 และ ส.อบต. หมู่ที่ 11 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก (อาคารเสาส้ม) อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

20 เมษายน 2565

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก,nonglalok.go.th

วันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายฉันท์ แป้นเพชร นายอำเภอบ้านค่าย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2565 นายปราโมทย์ ฉันทมิตร์ นายก อบต.หนองละลอก กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านค่าย ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านค่าย ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหนองกรับ จิตอาสา สมาชิก อปพร. และหน่วยงานราชการอื่นๆ ร่วมพิธีเปิดโครงการฯ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและเพื่อเป็นการบริการประชาชน ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ณ จุดตรวจหลัก บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านค่าย หมู่ที่ 6 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

11 เมษายน 2565

การประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 6,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก,nonglalok.go.th
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 18.00น. นายปราโมทย์ ฉันทมิตร์ นายกอบต.หนองละลอก ได้มอบหมายให้ นายประพันธ์ ภูมิวารินทร์ รองนายกฯ เจ้าหน้าที่กองช่าง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัดฯ เข้าร่วมการประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ณ ศาลาหนองตาเสี่ยง ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
19 กุมภาพันธ์ 2565

การประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 7,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก,nonglalok.go.th

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 17.00น. นายปราโมทย์ ฉันทมิตร์ นายกอบต.หนองละลอก ได้มอบหมายให้ นายประพันธ์ ภูมิวารินทร์ รองนายกฯ นายปัญญา แก้วรักษ์ รองนายกฯ เจ้าหน้าที่กองช่าง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัดฯ เข้าร่วมการประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ณ ศาลามาบขมิ้น ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

18 กุมภาพันธ์ 2565

การประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 9,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก,nonglalok.go.th

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.00น. นายปราโมทย์ ฉันทมิตร์ นายกอบต.หนองละลอก ได้มอบหมายให้ นายประพันธ์ ภูมิวารินทร์ รองนายกฯ นายปัญญา แก้วรักษ์ รองนายกฯ เจ้าหน้าที่กองช่าง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัดฯ เข้าร่วมการประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

17 กุมภาพันธ์ 2565

การประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 10,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก,nonglalok.go.th
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 17.30น. นายปราโมทย์ ฉันทมิตร์ นายกอบต.หนองละลอก ได้มอบหมายให้ นายประพันธ์ ภูมิวารินทร์ รองนายกฯ นายปัญญา แก้วรักษ์ รองนายกฯ เจ้าหน้าที่กองช่าง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัดฯ เข้าร่วมการประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ณ ศาลามาบตองใน ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
 
17 กุมภาพันธ์ 2565

การประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 2,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก,nonglalok.go.th
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 17.00น. นายปราโมทย์ ฉันทมิตร์ นายกอบต.หนองละลอก
ได้มอบหมายให้ นายประพันธ์ ภูมิวารินทร์ รองนายกฯ นายปัญญา แก้วรักษ์ รองนายกฯ นายสมศักดิ์ ผลงาม เลขานุการนายกฯ
นายชูพงษ์ ฉันทมิตร์ ประธานสภาฯ เจ้าหน้าที่กองช่าง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัดฯ
เข้าร่วมการประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ณ ศาลา อ.ส.ม.บ้านกระโหม ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
16 กุมภาพันธ์ 2565

การประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 5,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก,nonglalok.go.th
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 17.00น. นายปราโมทย์ ฉันทมิตร์ นายกอบต.หนองละลอก ได้มอบหมายให้ นายประพันธ์ ภูมิวารินทร์ รองนายกฯ นายปัญญา แก้วรักษ์ รองนายกฯ นายสมศักดิ์ ผลงาม เลขานุการนายกฯ นายชูพงษ์ ฉันทมิตร์ ประธานสภาฯ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัดฯ เข้าร่วมการประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ณ ศาลากลางหมู่บ้าน ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
15 กุมภาพันธ์ 2565

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 10  (145 รายการ)