ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120 โทรศัพท์ : 0-3864-2365, 0-3864-2366, 0-3864-2357,0-3864-2675

X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
สารบรรณ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลาง เพื่อการสื่อสารในภาครัฐ

localmooc

ศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

แบบประเมินความพึงพอใจ

พรบ.การปฏิบัติราชการอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/10/2563
วันนี้
80
เมื่อวานนี้
201
เดือนนี้
1,900
เดือนที่แล้ว
7,096
ปีนี้
64,365
ปีที่แล้ว
41,686
ทั้งหมด
142,274
ไอพี ของคุณ
18.205.26.39

e-service


-:- ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี 2566 
-:- ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2563 
-:- ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านค่ายพัฒนา 
-:- องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก ร่วมใจประหยัดพลังงานและลดการใช้พลังงาน 
-:- ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562 
-:- ขอประสัมพันธ์การตอบแบบรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น พ.ศ. 2540 ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2566 จนถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 
-:- ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
-:- ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  
-:- รายงานผลการบันทึกข้อมูลตามโครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 
-:- ประกาศ อบต.หนองละลอก เรื่อง ผลการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ร่วมลงพื้นที่กับ สาธารณสุขอำเภอบ้านค่าย บริษัทสยามลวดเหล็ก อุตสาหกรรม จำกัด ตามโครงการแบ่งปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน
โครงการหมู่บ้านสะอาด ลดภาระในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
กิจกรรมรณรงค์ "Car Free Day & Bike for Health”เชิญชวนประชาชน ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ และรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ หันมาใช้จักรยาน แทนการใช้รถยนต์ส่วนตัว เพื่อลดการใช้น้ำมัน ลดมลภาวะทางอากาศ #ลดการปล่อยคาร์บอน ดีต่อใจ ดีต่อโลก
ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อเป็นการสร้างห่วงโซ่อาหาร ในระบบนิเวศธรรมชาติ ณ บริเวณสระน้ำสาธารณประโยชน์มาบแหลมเหียง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายสัตบัน - กม.3 หมูที่ 4 
-:- ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองเสม็ดโขดตาล(หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอกแห่งเดิม) หมู่ที่ 4 
-:- ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองตาเสี่ยง-ดอนขนุน (ระยะที่ 3) 
-:- ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนครีนกรีตเสริมเหล็กสายตีนเนิน-กม.5 (ระยะที่ 4) หมู่ที่ 5  
-:- ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก หมู่ที่ 4 
-:- ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านลุงเสริญ หมู่ที่ 1 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก เรื่อง ตรวจรับพัสดุซื้อรถยนต์หอน้ำดับเพลิงพร้อมกระเช้ากู้ภัย จำนวน 1 คัน 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก เรื่อง ตรวจรับพัสดุโครงการติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าถนนปรับความสูงได้ด้วยเฟืองสะพานพร้อมโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ 45 วัตต์ หมูที่ 1 และะ หมูที่ 11 จำนวน 80 ชุด 
-:- ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตาสิทธิ์-คลองใหญ่ (ระยะที่ 3) หมู่ที่ 7 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กจ 6775 รย ระยะเลขไมล์ 46231 กม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Epson รุ่น L310 สีดำ จำนวน 6 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (ปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 82-9010 รย ระยะเลขไมล์ 70235 กม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-2683 รย ระยะเลขไมล์ 25601 กม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 82-9010 รย ระยะเลขไมล์ 70148 กม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนหลาว-ล็อก 6 (ระยะที่ 7) หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กม.3-มาบตองใน (ระยะที่ 7) หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
ประกาศราคากลาง
บ่อน้ำ วังสามพญา
วัดละหารไร่(หลวงปู่ทิม อิสริโก)
สวนสุภัทราแลนด์

ไข่เค็ม
น้ำพริกจ๋า (น้ำพริกกุ้งสวรรค์ และน้ำพริกปลานรก)  
ฮ่อยจ๊อเจ

-:- ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักจ้าง 
-:- ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
-:- ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
-:- รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
-:- ประกาศ รายชื่อผู้่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
-:- ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก 
-:- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
-:- ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
-:- ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
-:- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจระบบไฟฟ้าร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจเช็คอีเมล์ร้องเรียนการทุจริตE-serviceสถิติอุบัติเหตุจองคิวออนไลน์ภาษีกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดระยองปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดระยองระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ