ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120 โทรศัพท์ : 0-3864-2365, 0-3864-2366, 0-3864-2357,0-3864-2675

X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
สารบรรณ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลาง เพื่อการสื่อสารในภาครัฐ

localmooc

ศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/10/2563
วันนี้
70
เมื่อวานนี้
128
เดือนนี้
2,838
เดือนที่แล้ว
3,384
ปีนี้
29,743
ปีที่แล้ว
3,228
ทั้งหมด
32,971
ไอพี ของคุณ
54.227.97.219
นางสาวแพรวนภา ผลาวรรณ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก
นางสาวแพรวนภา ผลาวรรณ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก

นางอมรรัตน์ จันทร์เจริญ
หัวหน้าสำนักปลัด
นางอุษณารัตน์ ทองทวี
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายพิจิตร สุขสำราญ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายพงษ์พิพัฒน์ ปานงาม
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวรุ่งนภา ธันยสหพงศ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายนิยม ชุมสงฆ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม