ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120 โทรศัพท์ : 0-3864-2365, 0-3864-2366, 0-3864-2357,0-3864-2675

X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
สารบรรณ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลาง เพื่อการสื่อสารในภาครัฐ

localmooc

ศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/10/2563
วันนี้
33
เมื่อวานนี้
41
เดือนนี้
1,391
เดือนที่แล้ว
3,152
ปีนี้
14,481
ปีที่แล้ว
32,995
ทั้งหมด
50,704
ไอพี ของคุณ
3.236.50.79
นางอมรรัตน์ จันทร์เจริญ
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก
โทร 038642365 ต่อ 116
-ว่าง-
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก

นางอมรรัตน์ จันทร์เจริญ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร 038642365 ต่อ 116
นางอุษณารัตน์ ทองทวี
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร 038642366 ต่อ 109
นายพิจิตร สุขสำราญ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร 038642357 ต่อ 103
นายพงษ์พิพัฒน์ ปานงาม
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร 038642675 ต่อ 118
นางสาวรุ่งนภา ธันยสหพงศ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร 038642357 ต่อ 110
นายนิยม ชุมสงฆ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร 038642365 ต่อ 104