ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120 โทรศัพท์ : 0-3864-2365, 0-3864-2366, 0-3864-2357,0-3864-2675

X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
สารบรรณ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลาง เพื่อการสื่อสารในภาครัฐ

localmooc

ศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/10/2563
วันนี้
261
เมื่อวานนี้
68
เดือนนี้
148
เดือนที่แล้ว
3,438
ปีนี้
28,021
ปีที่แล้ว
32,995
ทั้งหมด
64,244
ไอพี ของคุณ
3.238.90.95

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศ เรื่อง ปิดเรียนกรณีพิเศษ5 ก.ย. 2565
2ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้า สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน31 ส.ค. 2565
3ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ (กรณีเกิดอัคคีภัย) พ.ศ.256522 มิ.ย. 2565
4คำสั่ง ที่ 535 /2565 เรื่อง การมอบอำนาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนนายกอบต.หนองละลอก22 มิ.ย. 2565
5คำสั่ง ที่ 536/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ22 มิ.ย. 2565
6ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ (กรณีอัคคีภัย) พ.ศ.256522 มิ.ย. 2565
7ประกาศ แจ้งปิดเรียนกรณีพิเศษของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก8 มิ.ย. 2565
8คำสั่งอบต. หนองละลอก เรื่อง มอบหมายงานให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดูแลรับผิดชอบ7 ม.ค. 2565
9คำสั่งอบต. หนองละลอก เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน7 ม.ค. 2565
10คำสั่งอบต. หนองละลอก เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้5 ม.ค. 2565
11คำสั่งอบต. หนองละลอก เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล5 ม.ค. 2565
12ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก เรื่อง การต่อสัญญาจ้างพนักงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256530 ก.ย. 2564
13ประกาศ แจ้งปิดทำการสถานที่ออกกำลังกาย อบต.หนองละลอก เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคดรน่า 201920 ก.ค. 2564
14ประกาศ เรื่อง การมอบอำนาจของนายกอบต.ให้รองปลัดอบต.ปฏิบัติราชการแทน16 ก.ค. 2564
15คำสั่ง อบต.หนองละลอก ที่ 434/2564 เรื่อง การมอบอำนาจของนายกอบต.ให้รองปลัดอบต.ปฏิบัติราชการแทน16 ก.ค. 2564
16คำสั่ง อบต.หนองละลอก 361/2564 แต่งตั้งมอบหมายให้พนักงานส่วนตำบลเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์7 มิ.ย. 2564
17คำสั่งอบต.หนองละลอก ที่ 360/2564 เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านการลดใช้พลังงานของอบต.หนองละลอก7 มิ.ย. 2564
18ประกาศ อบต.หนองละลอก เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง2 มิ.ย. 2564
19คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอกที่ 347/2564 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์24 พ.ค. 2564
20คำสั่ง อบต.หนองละลอก 328/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดกรณีที่หัวหน้าสำนักปลัดไม่สามารถปฏิบัติราชการได้17 พ.ค. 2564

123  >> >|