ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120 โทรศัพท์ : 0-3864-2365, 0-3864-2366, 0-3864-2357,0-3864-2675

X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
สารบรรณ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลาง เพื่อการสื่อสารในภาครัฐ

localmooc

ศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/10/2563
วันนี้
33
เมื่อวานนี้
41
เดือนนี้
1,391
เดือนที่แล้ว
3,152
ปีนี้
14,481
ปีที่แล้ว
32,995
ทั้งหมด
50,704
ไอพี ของคุณ
3.236.50.79

ลำดับรายการวันที่
1คำสั่งอบต. หนองละลอก เรื่อง มอบหมายงานให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดูแลรับผิดชอบ7 ม.ค. 2565
2คำสั่งอบต. หนองละลอก เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน7 ม.ค. 2565
3คำสั่งอบต. หนองละลอก เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้5 ม.ค. 2565
4คำสั่งอบต. หนองละลอก เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล5 ม.ค. 2565
5ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก เรื่อง การต่อสัญญาจ้างพนักงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256530 ก.ย. 2564
6ประกาศ แจ้งปิดทำการสถานที่ออกกำลังกาย อบต.หนองละลอก เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคดรน่า 201920 ก.ค. 2564
7ประกาศ เรื่อง การมอบอำนาจของนายกอบต.ให้รองปลัดอบต.ปฏิบัติราชการแทน16 ก.ค. 2564
8คำสั่ง อบต.หนองละลอก ที่ 434/2564 เรื่อง การมอบอำนาจของนายกอบต.ให้รองปลัดอบต.ปฏิบัติราชการแทน16 ก.ค. 2564
9คำสั่ง อบต.หนองละลอก 361/2564 แต่งตั้งมอบหมายให้พนักงานส่วนตำบลเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์7 มิ.ย. 2564
10คำสั่งอบต.หนองละลอก ที่ 360/2564 เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านการลดใช้พลังงานของอบต.หนองละลอก7 มิ.ย. 2564
11ประกาศ อบต.หนองละลอก เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง2 มิ.ย. 2564
12คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอกที่ 347/2564 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์24 พ.ค. 2564
13คำสั่ง อบต.หนองละลอก 328/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดกรณีที่หัวหน้าสำนักปลัดไม่สามารถปฏิบัติราชการได้17 พ.ค. 2564
14คำสั่ง อบต.หนองละลอก 329/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง กรณีที่ผู้อำนวยการกองคลังไม่สามารถปฏิบัติราชการได้17 พ.ค. 2564
15คำสั่ง อบต.หนองละลอก 330/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง กรณีที่ผู้อำนวยการกองช่างไม่สามารถปฏิบัติราชการได้17 พ.ค. 2564
16คำสั่ง อบต.หนองละลอก 331/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองศึกษากรณีที่ผู้อำนวยการกองการศึกษาไม่สามารถปฏิบัติราชการได้17 พ.ค. 2564
17คำสั่ง อบต.หนองละลอก 332/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมกรณีที่ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมไม่สามารถปฏิบัติราชการได้17 พ.ค. 2564
18คำสั่งอบต.หนองละลอก ที่ 315/2564 เรื่อง กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนง. อบต.หนองละลอก11 พ.ค. 2564
19คำสั่ง อบต.หนองละลอก 313/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัด อบต. หนองะลลอก7 พ.ค. 2564
20คำสั่ง อบต.หนองละลอก 309/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม6 พ.ค. 2564

12  >> >|