ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120 โทรศัพท์ : 0-3864-2365, 0-3864-2366, 0-3864-2357,0-3864-2675

X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
สารบรรณ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลาง เพื่อการสื่อสารในภาครัฐ

localmooc

ศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/10/2563
วันนี้
18
เมื่อวานนี้
112
เดือนนี้
2,009
เดือนที่แล้ว
2,740
ปีนี้
2,009
ปีที่แล้ว
32,995
ทั้งหมด
38,232
ไอพี ของคุณ
54.210.223.150

ลำดับรายการวันที่
1คู่มือรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์การทุจริตและประพฤติมิชอบ31 มี.ค. 2564
2มาตรฐานการดูแลที่สาธารณประโยชน์25 มี.ค. 2564
3คู่มือการตรวจสอบกิจการประปาหมู่บ้าน25 มี.ค. 2564
4คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน25 มี.ค. 2564
5คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน14 พ.ย. 2563
6ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ14 พ.ย. 2563
7คู่มือ เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ1 ต.ค. 2563
8มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี7 ต.ค. 2562

1