ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120 โทรศัพท์ : 0-3864-2365, 0-3864-2366, 0-3864-2357,0-3864-2675

X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลาง เพื่อการสื่อสารในภาครัฐ

localmooc

ศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/10/2563
วันนี้
34
เมื่อวานนี้
66
เดือนนี้
2,432
เดือนที่แล้ว
3,132
ปีนี้
25,953
ปีที่แล้ว
3,228
ทั้งหมด
29,181
ไอพี ของคุณ
44.192.54.67

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศ เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือนมีนาคม 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 5 เม.ย. 2564
2ประกาศรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 23 มี.ค. 2564
3ประกาศ เรื่อง รายงานการเงิน สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 25627 เม.ย. 2563
4ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25633 เม.ย. 2563
5ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 7 ม.ค. 2563
6ประกาศ เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและรายงานอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 5 พ.ย. 2562
7ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256229 ต.ค. 2562
8ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25623 ก.ค. 2562
9ประกาศ เรือง ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256111 เม.ย. 2562
10ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 10 เม.ย. 2562
11ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 15 ม.ค. 2562

1