ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120 โทรศัพท์ : 0-3864-2365, 0-3864-2366, 0-3864-2357,0-3864-2675

X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
สารบรรณ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลาง เพื่อการสื่อสารในภาครัฐ

localmooc

ศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/10/2563
วันนี้
37
เมื่อวานนี้
41
เดือนนี้
1,391
เดือนที่แล้ว
3,152
ปีนี้
14,481
ปีที่แล้ว
32,995
ทั้งหมด
50,704
ไอพี ของคุณ
3.236.50.79

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศ รายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2564 3 มี.ค. 2565
2ประกาศ เรื่อง ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงินและรายงานอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2564 9 ธ.ค. 2564
3ประกาศ เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือนมีนาคม 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 5 เม.ย. 2564
4ประกาศรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 23 มี.ค. 2564
5ประกาศ เรื่อง รายงานการเงิน สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 25627 เม.ย. 2563
6ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25633 เม.ย. 2563
7ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 7 ม.ค. 2563
8ประกาศ เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและรายงานอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 5 พ.ย. 2562
9ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256229 ต.ค. 2562
10ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25623 ก.ค. 2562
11ประกาศ เรือง ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256111 เม.ย. 2562
12ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 10 เม.ย. 2562
13ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 15 ม.ค. 2562

1