ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120 โทรศัพท์ : 0-3864-2365, 0-3864-2366, 0-3864-2357,0-3864-2675

X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลาง เพื่อการสื่อสารในภาครัฐ

localmooc

ศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/10/2563
วันนี้
51
เมื่อวานนี้
98
เดือนนี้
1,567
เดือนที่แล้ว
2,581
ปีนี้
12,894
ปีที่แล้ว
3,228
ทั้งหมด
16,122
ไอพี ของคุณ
3.215.79.116

ลำดับรายการวันที่
1การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก ปีงบประมาณ พ.ศ. 256322 เม.ย. 2564
2มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 17 มิ.ย. 2563
3มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในการจัดซื้อจัดจ้าง 27 ธ.ค. 2560
4มาตรการป้องกันการรับสินบน 23 พ.ย. 2560
5มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 22 พ.ย. 2560
6หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก22 พ.ย. 2560
7มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ21 พ.ย. 2560
8มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก 20 พ.ย. 2560

1