ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120 โทรศัพท์ : 0-3864-2365, 0-3864-2366, 0-3864-2357,0-3864-2675

X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
สารบรรณ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลาง เพื่อการสื่อสารในภาครัฐ

localmooc

ศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/10/2563
วันนี้
38
เมื่อวานนี้
41
เดือนนี้
1,391
เดือนที่แล้ว
3,152
ปีนี้
14,481
ปีที่แล้ว
32,995
ทั้งหมด
50,704
ไอพี ของคุณ
3.236.50.79

1
ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก,nonglalok.go.th
23 มีนาคม 2565

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT),องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก,nonglalok.go.th

 

ผู้มีส่วนได้เสียภายใน หมายถึง บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ผู้อำนวยการ/หัวหน้า ข้าราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้างที่ทำงานให้กับหน่วยงานภาครัฐมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่นำเข้าข้อมูล ทำการประเมินหน่วยงานในระบบผ่าน https://itas.nacc.go.th/go/iit/7a3pnv โดยตอบว่า “ใช่” แล้วคลิกตอบว่า “ตกลง” และกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน เข้าสู่ระบบและตอบแบบสอบถาม 5 ตัวชี้วัด จนกระทั่งถึงขั้นตอน “การส่งแบบสำรวจ” เป็นอันเสร็จสิ้น  การกรอกแบบสอบถาม โดยให้เริ่มดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึงวันที่ 31  พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

 

 

 

02 มีนาคม 2565

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก,nonglalok.go.th

 

ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยสามารถคลิกที่ลิ้งค์ด้านล่าง https://itas.nacc.go.th/go/eit/7a3pnv หรือสแกน QR CODE ที่รูปภาพเพื่อตอบคำถาม

02 มีนาคม 2565

ขอส่งประกาศประมูลจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก,nonglalok.go.th

อบต.ตาขัน ขอความอนุเคราะห์ประกาศประมูลจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

11 กุมภาพันธ์ 2565

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้าง,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก,nonglalok.go.th

เทศบาลตำบลบ้านค่ายพัฒนา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (กองช่าง) 

11 กุมภาพันธ์ 2565

ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก,nonglalok.go.th

ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินและแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2562 แก้ไขเพิ่มเติม 

11 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy),องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก,nonglalok.go.th
09 กุมภาพันธ์ 2565

ประชาสัมพันธ์ การอบรมเรื่องการผลิตเครื่องดื่มสุขภาพจากสับปะรด(อบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์),องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก,nonglalok.go.th
09 กุมภาพันธ์ 2565

ประชาสัมพันธ์โปสเตอร์ "ของขวัญปีใหม่ 2565 กระทรวงมหาดไทย" เรื่อง ผังเมือง Delivery ระบบตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมือง,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก,nonglalok.go.th
04 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 49/2565 ,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก,nonglalok.go.th
05 มกราคม 2565

ประกาศสภาอบต.หนองละลอก เรื่อง กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 ,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก,nonglalok.go.th
27 ธันวาคม 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก เรื่องประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก,nonglalok.go.th

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก
เรื่องประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2565

15 ธันวาคม 2564

ประกาศ เรื่อง ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 4) ,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก,nonglalok.go.th
22 พฤศจิกายน 2564

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3),องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก,nonglalok.go.th
17 พฤศจิกายน 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก เรื่อง รายงานเงินสะสมเงินทุนสำรองสะสม ณ เดือนกันยายน พ.ศ. 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก,nonglalok.go.th
27 ตุลาคม 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 13  (188 รายการ)