ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120 โทรศัพท์ : 0-3864-2365, 0-3864-2366, 0-3864-2357,0-3864-2675

X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลาง เพื่อการสื่อสารในภาครัฐ

localmooc

ศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/10/2563
วันนี้
50
เมื่อวานนี้
98
เดือนนี้
1,567
เดือนที่แล้ว
2,581
ปีนี้
12,894
ปีที่แล้ว
3,228
ทั้งหมด
16,122
ไอพี ของคุณ
3.215.79.116

ประชาสัมพันธ์ เรื่องหมายเลขโทรศัพท์ของอบต.เสีย ชำรุด,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก,nonglalok.go.th
17 มิถุนายน 2564

ประกาศ อบต.หนองละลอก เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก,nonglalok.go.th
02 มิถุนายน 2564

ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่องรายชื่อผู้่ที่ได้รับความช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก,nonglalok.go.th

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้ดำเนินโครงการการให้ความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2564 และได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 เห็นชอบให้ความช่วยเหลือประชาชน จำนวน 8,777 คน ทั้งหมด  61 แห่ง 

http://new.rayong-pao.go.th/web/th/grouppage/4/detail-news/N0010712.html

17 พฤษภาคม 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก เรื่อง เฝ้าระวังอากาศแปรปรวนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก,nonglalok.go.th
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก
เรื่อง เฝ้าระวังอากาศแปรปรวนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอกในช่วงวันที่ 5- 11 พฤษภาคม 2564 ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงในขณะเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง และระวังอันตรายที่เกิดจากลมกระโชกแรง และฟ้าผ่า
หากเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถขอความช่วยเหลือเบื้องต้นได้ที่
☎️ 038-641 - 990 งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก
05 พฤษภาคม 2564

ขอเชิญชวนลงนามถวายพระพรออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564 ,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก,nonglalok.go.th

ขอเชิญชวนลงนามถวายพระพรออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564

http://nonglalok.go.th/royal.php

04 พฤษภาคม 2564

คำสั่งจังหวัดระยองที่ 1636/2564  เรื่อง ยกเว้นการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) และการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) ตามอำนาจหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวร้สโคโรนา 2019 (covid-19) ,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก,nonglalok.go.th
29 เมษายน 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ประจำปี 2564 ,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก,nonglalok.go.th

             ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปิดประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ไว้ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก เป็นเวลา 30 วัน หากผู้เสียภาษีรายได้ตรวจสอบรายการแล้วและเห็นว่าข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริง สามารถเขียนคำร้องเพื่อขอแก้ไขให้ถูกต้องได้ หากมีข้อสงสัยสามารถโทรสอบได้ที่ ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง หมายเลขโทรศัพท์ 038 - 642365- 6 ต่อ 102

31 มีนาคม 2564

รายงานสถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก,nonglalok.go.th

รายงานสถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

http://www.rayonglocal.go.th/files/com_order/2021-03_0d596508474b49a.pdf

23 มีนาคม 2564

ประชาสัมพันธ์หนังสือกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่น,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก,nonglalok.go.th

หนังสือกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่น

http://www.dla.go.th/servlet/EbookServlet?ebookGroup=2

 

23 มีนาคม 2564

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนลงทะเบียนและร่วมกิจกรรม โครงการก้าวท้าใจ Season 3,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก,nonglalok.go.th

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนลงทะเบียนและร่วมกิจกรรม โครงการก้าวท้าใจ Season 3 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 8 มีนาคม 2564 โดยสามารถลงทะเบียนผ่าน Line ID @thnvr

https://www.youtube.com/watch?v=iYdHa7RpKpY&t=149s

23 มีนาคม 2564

ประชาสัมพันธ์จากอบต.ตาขัน เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชากล่ม - ชากเสริม ซอย 3 พี่น้อง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก,nonglalok.go.th

ประชาสัมพันธ์จากอบต.ตาขัน เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชากล่ม - ชากเสริม ซอย 3 พี่น้อง ม.8 ต.ตาขัน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

http://www.takhan.go.th/detail.php?id=1801

23 มีนาคม 2564

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอกร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (EIT) ,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก,nonglalok.go.th

 โดยการสแกน QR CODE หรือกดที่ลิ้งค์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/7a3pnv

05 มีนาคม 2564

ขอเชิญบุคลากรที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสระดับชาติ (IIT),องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก,nonglalok.go.th

โดยการสแกน QR CODE หรือกดที่ลิ้งค์ https://itas.nacc.go.th/go/iit/7a3pnv 

05 มีนาคม 2564

การประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความสุจริต พ.ศ. 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก,nonglalok.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก นำโดยนายปราโมทย์  ฉันทมิตร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก ข้าราชการ และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงในการบริหารงาน และแสดงเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านการทุจริต โดยพร้อมเพรียงกัน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก

15 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก,nonglalok.go.th
11 กุมภาพันธ์ 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 10  (146 รายการ)